جامع نیوز:شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران اعلام شد. به گزارش جامع نیوزاز روابط عمومی بانک مرکزی و به نقل از اداره آمار اقتصادی این بانک ، خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ به شرح ذیل است: – […]

جامع نیوز:شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران اعلام شد.
به گزارش جامع نیوزاز روابط عمومی بانک مرکزی و به نقل از اداره آمار اقتصادی این بانک ، خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ به شرح ذیل است:
– شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اردیبهشت‌‌ماه ۱۳۹۴ به عدد ۲۲۱٫۸ رسید که نسبت به ماه قبل۱٫۰ درصد افزایش یافت.
– شاخص مذکور در اردیبهشت‌‌ماه ۱۳۹۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۶٫۲ درصد افزایش داشته است.
– نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت‌‌ماه ۱۳۹۴ نسبت به دوازده ماه منتهی به اردیبهشت‌‌ماه ۱۳۹۳ معادل ۱۵٫۵ درصد می‌باشد