جامع نیوز:تعداد کاربران خدمات مدرن بانک سینا ۶ برابر شده است. به گزارش جامع نیوزاز بانک سینا، بررسی تعداد کاربران خدمات بانکداری مدرن این بانک در اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ در مقایسه با فروردین ماه ۱۳۹۰ نشان دهنده رشد ۶ برابری آنها است. بر اساس این گزارش، در راستای تامین رضایت مشتریان و به منظور ارائه […]

جامع نیوز:تعداد کاربران خدمات مدرن بانک سینا ۶ برابر شده است.
به گزارش جامع نیوزاز بانک سینا، بررسی تعداد کاربران خدمات بانکداری مدرن این بانک در اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ در مقایسه با فروردین ماه ۱۳۹۰ نشان دهنده رشد ۶ برابری آنها است.
بر اساس این گزارش، در راستای تامین رضایت مشتریان و به منظور ارائه خدمات مستمر بانکی به هموطنان، بهره برداری از خدمات نوین در بانک سینا طی سال های اخیر روند رو به گسترشی داشته که استقبال هموطنان و افزایش تعداد کاربران این خدمات نشان از کیفیت مطلوب و ارائه بهینه این خدمات است. این گزارش می افزاید: خدمات شاخص بانک سینا در حوزه بانکداری مدرن شامل فرابانک، همراه بانک، #۷۲۷* (همبانک و سیناسل)، اینترنت بانک، کارپوشه حقوقی و بسیاری خدمات دیگر است که نقش عمده ای در توسعه و گسترش بانکداری الکترونیک در جامعه و تسهیل و تسریع در انجام خدمات بانکی داشته است.