جامع نیوز:وزیر امور اقتصادی و دارائی طی حکمی امین دلیری را به سمت مدیر عامل و رئیس هیات مدیره سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی منصوب کرد به گزارش جامع نیوزاز سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی وزیر امور اقتصادی و دارائی طی حکمی امین دلیری را به سمت مدیر عامل و رئیس […]

جامع نیوز:وزیر امور اقتصادی و دارائی طی حکمی امین دلیری را به سمت مدیر عامل و رئیس هیات مدیره سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی منصوب کرد
به گزارش جامع نیوزاز سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی وزیر امور اقتصادی و دارائی طی حکمی امین دلیری را به سمت مدیر عامل و رئیس هیات مدیره سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی منصوب کرد در قسمتی از این حکم آمده است :

نظر به تعهد، تجربه و شایستگی جنابعالی و با استناد به بند (ب) ماده ۶۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مفاد ماده ۱۵ قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن و مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده آن سازمان، به موجب این حکم به مدت سه سال به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی منصوب می شوید.
توفیقات جنابعالی را در در انجام شایسته وظایف و مسئولیت های قانونی با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسئلت می نمایم.

شایان ذکر است دکتر علی طیب نیا از خدمات اردشیر محمدی مدیر عامل سابق این سازمان تقدیر و تشکر کرد.