جامع نیوز:​بانک صادرات ایران به عنوان بزرگترین بانک بورسی کشور در زمره ده شرکت فعالتر بورس انتخاب و معرفی شد. به گزارش جامع نیوزاز بانک صادرات ایران ، تعیین و شناسایی شرکت های فعال تر در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس فرایندی خاص و رعایت ضوابط و اصول علمی انجام می پذیرد. این روند […]

جامع نیوز:​بانک صادرات ایران به عنوان بزرگترین بانک بورسی کشور در زمره ده شرکت فعالتر بورس انتخاب و معرفی شد.
به گزارش جامع نیوزاز بانک صادرات ایران ، تعیین و شناسایی شرکت های فعال تر در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس فرایندی خاص و رعایت ضوابط و اصول علمی انجام می پذیرد.
این روند بر پایه تلفیقی از قدرت نقد شوندگی سهام و میزان دادو ستد سهام در تالار معاملات، تناوب داد و ستد سهام در تالار معاملات و معیار تاثیر گذاری شرکت بر بازار برای یک دوره یکساله محاسبه می شود و هر سه ماه یک بار به روز می شود.
بانک صادرات ایران در شمار بانک های فعال در بورس کشور محسوب می شود که در دوره های مختلف بررسی شرکت های فعال در جایگاه مناسبی قرار دارد.
شایان ذکر با توجه به سابقه درخشان، ظرفیت و توانمندی های این بانک انتظار می رود با رفع تنگناهای بین المللی، بانک صادرات ایران از نظر مبادلات و میانگین ارزش جاری سهام پیشتازی خود را ادامه دهد و در آینده بیش از پیش برای ذینفعانش سود کسب کند.