جامع نیوز:به دنبال ارائه طرح استفساریه جزء ۶ بند ب تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی از سوی تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی در راستای صیانت از حقوق بیمه شدگان و بازنشستگان این سازمان به ارائه دیدگاه‌های کارشناسی در مخالفت با طرح ارائه شده پرداخت. طرح استفساریه ماده ۷۶ […]

جامع نیوز:به دنبال ارائه طرح استفساریه جزء ۶ بند ب تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی از سوی تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی در راستای صیانت از حقوق بیمه شدگان و بازنشستگان این سازمان به ارائه دیدگاه‌های کارشناسی در مخالفت با طرح ارائه شده پرداخت.
طرح استفساریه ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی به تصویب مجلس نرسید

به گزارش جامع نیوزاز سازمان تأمین اجتماعی، براساس طرح استفساریه در دستور کار مجلس شورای اسلامی، امکان بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور بدون دریافت منابع مالی مربوطه توسط سازمان تأمین اجتماعی فراهم می‌شد و تصویب این استفساریه می‌توانست هزینه‌های جدیدی را برای سازمان تأمین اجتماعی بوجود آورد.

در این جلسه موافقان و مخالفان استفساریه به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند و دکتر سیدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به عنوان نماینده دولت با اعلام مطالب کارشناسی خواستار دفاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی از منافع بیمه شدگان و بازنشستگان و کمک به پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی شد.

در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با استفساریه ارائه شده مخالفت کردند و این موضوع به تصویب نرسید.