جامع نیوز:نماد معاملاتی بانک آینده از امروز، دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۱ برای انجام معامله در بازار فرابورس ایران گشایش یافت. به گزارش جامع نیوزاز بانک آینده، ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی بانک آینده (وآیند۱) با میزان سرمایه معادل ۸,۰۰۰ (هشت هزار) میلیارد ریال، از روز دوشنبه اوّل تیرماه سال ۱۳۹۴، بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و […]

جامع نیوز:نماد معاملاتی بانک آینده از امروز، دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۱ برای انجام معامله در بازار فرابورس ایران گشایش یافت.
به گزارش جامع نیوزاز بانک آینده، ثبت معاملات توافقی نماد معاملاتی بانک آینده (وآیند۱) با میزان سرمایه معادل ۸,۰۰۰ (هشت هزار) میلیارد ریال، از روز دوشنبه اوّل تیرماه سال ۱۳۹۴، بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و بدون محدودیت حجمی در سفارش (بلوک) در سامانه معاملات توافقی امکان‌ پذیر می‌باشد.
شایان ذکر است؛ بانک آینده با نماد «وآیند ۱» و با سرمایه هشت هزار میلیارد ریال، در تاریخ ۱۱ آبان‌ماه ۱۳۹۲ در گروه بانک‌ ها و مؤسسات اعتباری، به‌ عنوان “یکصد و پنجاه و سوّمین نماد معاملاتی” در فهرست نرخ‌ های بازار پایه فرابورس ایران درج‌ گردید.