جامع نیوز:شرکت صدرا الکترومهبد با بهره‌مندی از تسهیلات بانک صنعت و معدن مراحل اجرایی خود را طی کرده و به بهره‌برداری رسید. به گزارش جامع نیوزاز بانک صنعت و معدن این واحد تولیدی که در استان قم احداث شده سود سوزآورمایع تولید می‌کند. برای اجرای طرح صدرا الکترومهبد ۲۰ میلیارد ریال تسهیلات ریالی و ۱۵ […]

جامع نیوز:شرکت صدرا الکترومهبد با بهره‌مندی از تسهیلات بانک صنعت و معدن مراحل اجرایی خود را طی کرده و به بهره‌برداری رسید.
به گزارش جامع نیوزاز بانک صنعت و معدن این واحد تولیدی که در استان قم احداث شده سود سوزآورمایع تولید می‌کند.
برای اجرای طرح صدرا الکترومهبد ۲۰ میلیارد ریال تسهیلات ریالی و ۱۵ میلیون و ۳۶۰ هزار یورو تسهیلات ارزی از محل منابع ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی توسط بانک صنعت و معدن به این شرکت پرداخت شده است.
با بهره‌برداری از این طرح صنعتی که خرداد ماه امسال تولید خود را رسماً آغاز کرده برای ۷۴ نفر امکان اشتغال ایجاد شده است.