جامع نیوز:با انعقادتفاهم نامه بانک توسعه تعاون و پلیس راهنمایی و رانندگی ناجاپرداخت الکترونیکی قبوض جرایم رانندگی از طریق سامانه های الکترونیکی بانک توسعه تعاون فراهم گردید گفتنی است از این پس رانندگان می توانندبا مراجعه به سامانه های الکترونیکی بانک توسعه تعاون شامل دستگاههای خودپرداز ، اینترنت بانک ، تلفنبانک و پایانه های فروش […]

جامع نیوز:با انعقادتفاهم نامه بانک توسعه تعاون و پلیس راهنمایی و رانندگی ناجاپرداخت الکترونیکی قبوض جرایم رانندگی از طریق سامانه های الکترونیکی بانک توسعه تعاون فراهم گردید
گفتنی است از این پس رانندگان می توانندبا مراجعه به سامانه های الکترونیکی بانک توسعه تعاون شامل دستگاههای خودپرداز ، اینترنت بانک ، تلفنبانک و پایانه های فروش قبوض جرایم رانندگی خود را به صورت غیر حضوری پرداخت نمایند
شایان ذکر است بانک توسعه تعاون به عنوان بانکی پیشرو این خدمت را در سبد خدماتی خود قرار داده است