جامع نیوز:رئیس کمیسیون فنی ایسا در زمینه سرمایه گذاری ذخایر تامین اجتماعی و مدیر عامل سازمان دولتی بیمه اجتماعی کشور عمان با مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی دیدار کرد. به گزارش جامع نیوزاز سازمان تأمین اجتماعی، در این دیدار که با حضور مهندس علی ظفر زاده عضو هیأت مدیره، دکتر رضا راعی قائم مقام مدیر […]

جامع نیوز:رئیس کمیسیون فنی ایسا در زمینه سرمایه گذاری ذخایر تامین اجتماعی و مدیر عامل سازمان دولتی بیمه اجتماعی کشور عمان با مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی دیدار کرد.

به گزارش جامع نیوزاز سازمان تأمین اجتماعی، در این دیدار که با حضور مهندس علی ظفر زاده عضو هیأت مدیره، دکتر رضا راعی قائم مقام مدیر عامل و معاونان این سازمان برگزار شد، راهبردهای استراتژیک و ساختار مدیریتی شرکت های سرمایه گذاری تأمین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.
مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی در این دیدار گفت: سازمان تأمین اجتماعی بیش از ۴۰ میلیون نفر را در سراسر کشور تحت پوشش دارد و تعامل سازنده ای با دولت، کارفرمایان و کارگران برای اداره این سازمان وجود دارد.
دکتر سید تقی نوربخش افزود: سازمان تأمین اجتماعی نهاد عمومی غیر دولتی است که در ۳ حوزه بیمه، درمان و اقتصادی مشغول فعالیت است و اداره این سازمان نیز مبتنی بر سیستم هزینه و درآمد است.
وی اظهار داشت: تأمین اجتماعی صندوق بین النسلی است که با فعالیت در حوزه های مختلف اقتصادی منابع سازمان را در زمینه های کم خطر و پر بازده سرمایه گذاری می کند.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: عمل به تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت و ارائه خدمات گوناگون به بیمه شدگان نیازمند برنامه ریزی راهبردی است.
وی گفت: در حوزه درمان نیز سازمان تأمین اجتماعی خدمات فوق تخصصی و تخصصی درمانی را بدون دریافت هرگونه هزینه ای به بیمه شدگان در مراکز ملکی این سازمان در سراسر کشور ارائه می کند و در صورتی که تأمین اجتماعی نتواند خدمات مورد نیاز را به بیمه شدگان در مراکز متعلق به این سازمان ارائه کند با خرید خدمت از مراکز طرف قرارداد نیاز درمانی بیمه شدگان را در زمینه درمانی برآورده می کند.
در ادامه قائم مقام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیز گفت: تأمین اجتماعی نهاد عمومی غیر دولتی است که با سرمایه بیمه شدگان این سازمان اداره می شود.
دکتر رضا راعی افزود: سازمان تأمین اجتماعی منابع و سرمایه های بیمه شدگان را در حوزه های مختلف سرمایه گذاری کرده و در حال حاضر نیز ۷۰ درصد از شرکت های این سازمان در بازار بورس حضور دارند.
وی اظهار داشت: در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی در پروژه های بالادستی و حتی پروژه های بزرگ نفتی سرمایه گذاری می کند و سرمایه گذاری های اصلی ما در حوزه معدن، نفت و بانک و بیمه است.
در ادامه معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تأمین اجتماعی نیز گفت: بحران جهانی در سال ۲۰۰۸ و ورشکستگی صندوق های بیمه ای باعث شد تا با الگو گرفتن از این اتفاق برنامه ریزی های استراتژیک وراهبردی برای جلوگیری از این اتفاق در سازمان تأمین اجتماعی انجام شود و سرمایه گذاری ها در این سازمان به صورت کاملا هدفمند صورت می پذیرد.
نجات امینی افزود: سازمان تأمین اجتماعی این قابلیت را داردکه در حوزه های بزرگ سرمایه گذاری با دولت همکاری کند و با توجه به توانمندی این سازمان از ورود به حوزهای کوچک و سرمایه گذاری در بخش های کوچک اجتناب می کنیم.
وی اظهار داشت: صندوق مشترکی در ایسا می تواند ایجاد شود که در این صندوق مشترک تمام اعضاء حضور داشته و با سرمایه گذاری در این صندوق زمینه سرمایه گذاری در پروژه های مختلف فراهم شود و سازمان تأمین اجتماعی نیز در این صندوق می تواند سرمایه گذاری کرده و در پروژه های بزرگ مشارکت داشته باشد.
در ادامه این دیدار معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی نیز گفت: قانون سازمان تأمین اجتماعی چهل سال پیش بر اساس محاسبات آکچوئری نوشته شد اما زمان بازنگری این قانون فرارسیده است و این قانون در حال بازنگری است.
محمد حسن زدا افزود: در صورتی که بتوانیم مطالبات خود را از تمام کسانی که به این سازمان بدهکار هستند بگیریم از نظر مالی این سازمان هیچ مشکلی نخواهد داشت و شرایط سازمان خوب و قابل اعتماد است.
وی اظهار داشت: محاسبات بیمه ای ما قوی بوده و از بخش بیمه گری خود راضی هستیم ودر صورتی که هماهنگی بیشتری بین ارکان نظام و این سازمان باشد هیچ خطری این سازمان را تهدید نمی کند.
وی تصریح کرد: در سازمان تأمین اجتماعی هر سال سقف حقوق و دستمزد بازتعریف مجدد می شود و حفظ کرامت انسانی بیمه شدگان نیز از نظر ما مهم است.
همچنین رئیس کمیسیون فنی ایسا در زمینه سرمایه گذاری ذخایر تامین اجتماعی نیز در این دیدار گفت: مبحث تامین اجتماعی در همه کشورها یک موضوع بسیار مهم است و همه جوامع نیازمند برخورداری از یک سیستم تامین اجتماعی جامع هستند که نشان دهنده توسعه و بلوغ یک کشور است.
صالح بن ناصر العریمی افزود: هر چند امروزه چالش هایی نظیر ترکیب جمعیتی و گروه های سنی مختلف مشکلاتی را ایجاد کرده و ما باید بتوانیم در روند پوشش بیمه ای و نحوه حفظ و نگهداری سرمایه ها و ذخایر صندوق های بازنشستگی تعادل ایجاد کنیم که ضمن رعایت اصول و حفظ منافع بیمه شدگان، منابع و ذخایر بین النسلی را نیز حفظ کنیم.
مدیر عامل سازمان دولتی بیمه اجتماعی کشور عمان با اشاره به اهمیت الگو برداری از رهنمودهای ایسا در زمینه سرمایه گذاری ذخایر تامین اجتماعی از پیشنهاد مطرح شده در خصوص تاسیس صندوق سرمایه گذاری مشترک با ایسا استقبال کردند.
وی نحوه عملکرد سازمان در حوزه های بیمه ای و سرمایه گذاری را مطلوب ارزیابی کردند و ابراز امیدواری کرد که این روند با لحاظ نمودن منافع بین النسلی و تامین مزایای نسل های آتی، روند صعودی خود را طی کند.