جامع نیوز:روز شنبه ۲۴ مردادماه، ۴۱ هزار و ۷۰۰ تن انواع قیر شرکت نفت پاسارگاد و ۳۴ هزار و ۳۰۰ تن انواع قیر شرکت نفت جی در تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کالای ایران عرضه می شود. به گزارش جامع نیوزاز بورس کالای ایران، تالار مذکور همچنین شاهد عرضه ۱۵ هزار و ۵۰۰ […]

جامع نیوز:روز شنبه ۲۴ مردادماه، ۴۱ هزار و ۷۰۰ تن انواع قیر شرکت نفت پاسارگاد و ۳۴ هزار و ۳۰۰ تن انواع قیر شرکت نفت جی در تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کالای ایران عرضه می شود.
به گزارش جامع نیوزاز بورس کالای ایران، تالار مذکور همچنین شاهد عرضه ۱۵ هزار و ۵۰۰ تن وکیوم باتوم، ۳ هزار تن لوب کات و ۸۰۰ تن گوگرد است.
علاوه بر این ، ۱۷ هزار و ۵۹۴ تن ماده پتروشیمیایی مانند اسید کلریدریک، اسید نیتریک، آروماتیک سنگین، آمونیاک، پارازایلین، پلی اتیلن ترفتالات نساجی، پلی اتیلن سنگین، پلی بوتادین رابر، پلی وینیل کلراید، تولوئن دی ایزوسیانات و سود کاستیک ، روانه تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی می شود.
شایان ذکر است، شرکت های معماران تجارت آفتاب، قیر و عایق جنت آباد، متین ساز فعال و عایق حصار مهران، در مجموع ۱۰ هزار و ۹۰۰ تن قیر ۶۰۷۰ را در تالار صادراتی عرضه می کنند. همچنین، عایق رطوبتی شرکت پاسارگاد عایق پارس با حجم ۱۰۰ تن روی تابلوی عرضه تالار مذکور می رود.
گفتنی است، در این روز و در تالار محصولات کشاورزی نیز ۱۱ هزار تن گندم خوراکی، ۴ هزار تن گندم دروم، ۴ هزار تن شکرسفید، یکهزار تن روغن خام و ۸۲۰۰ تن ذرت دانه ای راهی تالار معاملات می شود.
براساس این گزارش، در این روز و در مجموع، حدود ۱۶۴ هزار تن انواع کالا در بورس کالای ایران عرضه می شود.