جامع نیوز:از ابتدای شروع طرح خرید تضمینی گندم توسط بانک کشاورزی، تا کنون ۷ میلیون و ۶۱۷ هزار و ۵۶ تن گندم از کشاورزان خریداری و به ازای آن ۸۸ هزار و ۶۹۳ میلیارد ریال از طریق سامانه مکانیزه این بانک به حساب آن ها واریز شده است. به گزارش جامع نیوزبه نقل از خبرگزاری […]

جامع نیوز:از ابتدای شروع طرح خرید تضمینی گندم توسط بانک کشاورزی، تا کنون ۷ میلیون و ۶۱۷ هزار و ۵۶ تن گندم از کشاورزان خریداری و به ازای آن ۸۸ هزار و ۶۹۳ میلیارد ریال از طریق سامانه مکانیزه این بانک به حساب آن ها واریز شده است.

به گزارش جامع نیوزبه نقل از خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی «آنا »، حشمت الله نظری سخنگوی طرح خرید تضمینی گندم و عضو هیات مدیره بانک کشاورزی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی این خبرگزاری با بیان این مطلب تاکید کرد تاخیر غیرطبیعی در پرداخت وجه گندم خریداری به کشاورزان رخ نداده است.

وی با اشاره به این که بانک کشاورزی در جریان پرداخت وجوه خرید تضمینی گندم تنها یک عامل است،‌ گفت: منابع این خرید تضمینی هم از سوی بانک و هم از سوی دولت تامین می‌شود، بنابراین پرداخت وجوه کشاورزان به تامین کامل منابع بستگی دارد.

نظری ادامه داد: از ابتدای شروع طرح تا کنون ۷ میلیون و ۶۱۷ هزار و ۵۶ تن گندم از کشاورزان خریداری و به ازای آن ۸۸ هزار و ۶۹۳ میلیارد ریال به آنها پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه ۱۱۲۷ مرکز خرید تضمینی گندم در سراسر کشور فعال‌اند، اظهار کرد: تا کنون ۶۲ هزار و ۲۸۳ میلیارد ریال از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بابت خرید تضمینی گندم به حساب بانک کشاورزی واریز شده است.