جامع خبر:ارتباط مستقیم مدیرعامل با مشتریان روز چهارشنبه در سامانه نظارت و ارتباطات مردمی ۸۶۵۵ برگزار می‌شود. به گزارش جامع خبراز بانک شهر، بر این اساس در این جلسه که روز چهارشنبه ۱۸ شهریورماه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ با حضور دکتر حسین محمدپورزرندی، مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره بانک و هیئت همراه، از طریق […]

جامع خبر:ارتباط مستقیم مدیرعامل با مشتریان روز چهارشنبه در سامانه نظارت و ارتباطات مردمی ۸۶۵۵ برگزار می‌شود.
به گزارش جامع خبراز بانک شهر، بر این اساس در این جلسه که روز چهارشنبه ۱۸ شهریورماه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ با حضور دکتر حسین محمدپورزرندی، مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره بانک و هیئت همراه، از طریق تماس تلفنی با سامانه‌۸۶۵۵ برقرار خواهد شد، انتقادات‌، پیشنهادات، شکایات و تقدیر از همکاران بانک شهر پاسخ داده خواهد شد.
سامانه۸۶۵۵ بانک شهر به منظور دستیابی به دیدگاه‌های مشتریان و همکاران بانک به عنوان ارکان اصلی تعاملات بانک شهر، اقدام به طراحی و اجرای برنامه‌های منظم هفتگی ارتباط مستقیم با مدیران بانک کرده که در‌ هر هفته به اطلاع همکاران خواهد رسید.