جامع خبر: بانک صنعت و معدن اعطای تسهیلات به ٣ طرح آب شیرین‌کن در استان هرمزگان را به تصویب رساند. به گزارش جامع خبر از بانک صنعت و معدن، این بانک تأمین مالی بالغ بر ٣۶٠ میلیون دلار را برای ٣ طرح آب‌شیرین‌کن با ظرفیت مجموعاً ٣٩۵ هزار مترمکعب در روز را در استان یاد […]

جامع خبر: بانک صنعت و معدن اعطای تسهیلات به ٣ طرح آب شیرین‌کن در استان هرمزگان را به تصویب رساند.
به گزارش جامع خبر از بانک صنعت و معدن، این بانک تأمین مالی بالغ بر ٣۶٠ میلیون دلار را برای ٣ طرح آب‌شیرین‌کن با ظرفیت مجموعاً ٣٩۵ هزار مترمکعب در روز را در استان یاد شده مصوب ساخته است.
طرح‌های یادشده شامل توسعه آب آسیا با ١١٠ میلیون دلار، شایا-آب شیرین‌کن خلیج‌فارس با ١۶٠ میلیون دلار و راه و ساختمان سازه سازان با ٩٠ میلیون دلارتسهیلات می‌شود.
گفتنی است با راه‌اندازی طرح‌های مزبور برای ١۵٨ نفر امکان اشتغال مستقیم ایجاد می‌شود