جامع خبر:به مناسبت اعیاد مبارک و فرخنده قربان و غدیرخم اسکناس نو ۵ هزار ریالی و انواع مسکوک نیکل در شعب منتخب‌ بانک های عامل توزیع می شود. به گزارش جامع خبراز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، این بانک در نظر دارد از طریق شعب منتخب بانک‌های ملی ایران، صادرات ایران، ملت، رفاه کارگران، […]

جامع خبر:به مناسبت اعیاد مبارک و فرخنده قربان و غدیرخم اسکناس نو ۵ هزار ریالی و انواع مسکوک نیکل در شعب منتخب‌ بانک های عامل توزیع می شود.

به گزارش جامع خبراز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، این بانک در نظر دارد از طریق شعب منتخب بانک‌های ملی ایران، صادرات ایران، ملت، رفاه کارگران، پست بانک و کارآفرین نسبت به توزیع اسکناس نو ۵.۰۰۰ ریالی و انواع مسکوک نیکل در استان تهران از روز سه شنبه ۷ مهرماه لغایت پنجشنبه ۹ مهرماه اقدام کند.

ضمناً اطلاع‌رسانی در خصوص نحوه توزیع اسکناس در سایر شهرستان‌ها با هماهنگی ناظران پولی از طریق روابط عمومی بانک‌ها و شعب منتخب انجام خواهد شد.