جامع خبر:بانک ملت در دهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی در بخش فیلم و تیزر، رتبه سوم را به خود اختصاص داد. به گزارش جامع خبراز بانک ملت، دکتر مهدی باقریان رییس انجمن متخصصان روابط عمومی در لوح سپاسی خطاب به رشید خضری، رییس اداره کل دفتر مدیر یت و روابط عمومی بانک ملت اعلام […]

جامع خبر:بانک ملت در دهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی در بخش فیلم و تیزر، رتبه سوم را به خود اختصاص داد.

به گزارش جامع خبراز بانک ملت، دکتر مهدی باقریان رییس انجمن متخصصان روابط عمومی در لوح سپاسی خطاب به رشید خضری، رییس اداره کل دفتر مدیر یت و روابط عمومی بانک ملت اعلام کرد: برگزاری باشکوه دهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی به پاس ارج نهادن به مساعی بی وقفه روابط عمومی های کشور، در عرصه فرهنگ مکتوب، اقدام ارزشمندی است که از سوی انجمن متخصصان روابط عمومی با مشارکت واحدهای روابط عمومی سراسر کشور برپا شد.
در ادامه این لوح آمده است: با توجه به کسب موفقیت در بخش تیزر و فیلم در سطح ملی از سوی روابط عمومی بانک ملت، مراتب تشکر و قدردانی خود را از حسن انجام مسوولیت آن اداره کل، در قبال اهداف برگزاری جشنواره اعلام می دارد.