جامع خبر:نماینده تام الاختیار مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در امور ایثارگران گفت: بر اساس مصوبه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی همکاران فرزند شاهد سازمان تأمین اجتماعی از پرداخت حق بیمه معاف شدند. همکاران فرزند شاهد سازمان تأمین اجتماعی از پرداخت حق بیمه معاف شدند به گزارش جامع خبراز سازمان تأمین اجتماعی، دکتر محمدعلی همتی اظهار […]

جامع خبر:نماینده تام الاختیار مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در امور ایثارگران گفت: بر اساس مصوبه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی همکاران فرزند شاهد سازمان تأمین اجتماعی از پرداخت حق بیمه معاف شدند.
همکاران فرزند شاهد سازمان تأمین اجتماعی از پرداخت حق بیمه معاف شدند
به گزارش جامع خبراز سازمان تأمین اجتماعی، دکتر محمدعلی همتی اظهار داشت: در اجرای ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر معافیت پرداخت حق بیمه فرزندان شاهد و با پیشنهاد مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی این موضوع در جلسه هیأت مدیره سازمان مطرح شد و به تصویب رسید.

دکتر همتی اظهار داشت: بر اساس مصوبه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی همکاران فرزند شاهد این سازمان از پرداخت حق بیمه معاف خواهند بود.

وی اظهار داشت: مصوبه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی برای اجرا به مبادی قانونی مربوطه ابلاغ شده و این قانون به زودی به مرحله اجرا می‌رسد.