جامع خبر: مدیرعامل بانک ملت اعلام کرد: از آنجا که این بانک یکی از بانک هایی است که هیچ گونه اضافه برداشتی از منابع بانک مرکزی نداشته و از انضباط مالی خوبی برخوردار بوده ، لذا با عنایت به بیانات ریاست محترم جمهوری، پیش بینی می شود که به احتمال زیاد، حجم قابل توجهی از […]

جامع خبر: مدیرعامل بانک ملت اعلام کرد: از آنجا که این بانک یکی از بانک هایی است که هیچ گونه اضافه برداشتی از منابع بانک مرکزی نداشته و از انضباط مالی خوبی برخوردار بوده ، لذا با عنایت به بیانات ریاست محترم جمهوری، پیش بینی می شود که به احتمال زیاد، حجم قابل توجهی از منابع بانک ملت نزد بانک مرکزی از محل ذخایر قانونی آزاد شود.

به گزارش جامع خبراز بانک ملت، علی رستگاردر جمع مدیران ارشد شرکت بیمه ما افزود: بانک ملت در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و پیرو سیاست های اعتباری خود مبنی بر توجه ویژه به بنگاه های کوچک تولیدی، منابع آزادشده خود نزد بانک مرکزی را صرف اعطای تسهیلات به بخش تولید و تامین سرمایه در گردش واحدهای کوچک تولیدی کشور خواهد نمود.
رستگار پیش بینی کرد که با توجه به مشکل نقدینگی اکثر واحدهای تولیدی، اعطای تسهیلات، بخش تولید کشور را با رونق رو به رو خواهد کرد.