جامع خبر:​تعداد کل تراکنش های سامانه سپهر بانک صادرات ایران در طی شهریور ماه سال جاری از مرز ٧۴۵ میلیون تراکنش گذشت. به گزارش جامع خبراز بانک صادرات ایران، مشتریان این بانک در شهریور ماه سال جاری به طورمیانگین روزانه بیش از ٢۴ میلیون تراکنش از طریق سیستم سپهر و در مجموع ٧۴۵ میلیون و […]

جامع خبر:​تعداد کل تراکنش های سامانه سپهر بانک صادرات ایران در طی شهریور ماه سال جاری از مرز ٧۴۵ میلیون تراکنش گذشت.
به گزارش جامع خبراز بانک صادرات ایران، مشتریان این بانک در شهریور ماه سال جاری به طورمیانگین روزانه بیش از ٢۴ میلیون تراکنش از طریق سیستم سپهر و در مجموع ٧۴۵ میلیون و ٢٨۶ هزار تراکنش موفق مالی انجام دادند. این میزان رشد تراکنش نمایانگر استقبال مشتریان از خدمات این بانک می باشد.
براساس این گزارش بانک صادرات ایران در راستای همسویی با بانکداری نوین، جلب رضایت و تامین رفاه و آسایش مشتریان و همچنین صرفه جویی در وقت و هزینه هموطنان از سال ٧٩ نسبت به نصب و راه اندازی سیستم پردازش هوشمند رایانه های (سپهر) درشعب خود اقدام نموده است. با توجه به سرعت، تنوع خدمات، سهولت و امنیت بالای سیستم سپهر، استقبال مردم از این سیستم زیاد بوده به طوری که تا پایان شهریورماه ماه سال٩۴ حدود بیش از ۴٣ میلیون حساب الکترونیکی توسط هموطنان درشعب این بانک افتتاح شده است.
گفتنی است تعداد کل تراکنشهای سیستم سپهر در پایان شهریورماه سال ٩۴ در مقایسه با ماه مشابه سال قبل حاکی از ١۴ درصد رشد می باشد همچنین میانگین روزانه تعداد تراکنشهای سیستم سپهر در مقطع مزبور حاکی از ١۴درصد رشد می باشد.
گفتنی است بانک صادرات ایران با ٢۶٠٠ شعبه در سراسر کشور، ۴١٨ هزار دستگاه پایانه فروش متصل به حسابهای این بانک، ۴۴٧ هزار مشتری اینترنتی و ارایه خدمات متنوع و به روز بانکی، به عنوان بزرگترین بانک بورسی کشور نقش بسزایی در ارتقاء خدمات بانکداری الکترونیکی و نهادینه شدن فرهنگ بانکداری نوین در جامعه دارد.