معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی، از برنامه این سازمان برای تعامل سازنده با نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان یک راهبرد اصلی خبر داد و گفت: در آینده نزدیک بودجه سال ۹۵ کل کشور و برنامه ششم توسعه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد که امیدواریم نظرات کارشناسی سازمان تأمین […]

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی، از برنامه این سازمان برای تعامل سازنده با نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان یک راهبرد اصلی خبر داد و گفت: در آینده نزدیک بودجه سال ۹۵ کل کشور و برنامه ششم توسعه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد که امیدواریم نظرات کارشناسی سازمان تأمین اجتماعی در بررسی این قوانین مورد توجه قرار گیرد.
تعامل سازنده با نمایندگان مجلس شورای اسلامی از راهبردهای اصلی سازمان تأمین اجتماعی است
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، عبدالرحمن تاج‌الدین افزود: برنامه ششم توسعه و بودجه سال آینده برای سازمان تأمین اجتماعی بسیار حائز اهمیت است و می‌توان ظرفیت بسیاری برای ارتقاء خدمات سازمان تأمین اجتماعی در این دو قانون ایجاد کرد و ما در سازمان تأمین اجتماعی باید این توانمندی را داشته باشیم که از این ظرفیت استفاده کنیم.
تاج الدین گفت: از چند ماه قبل تعامل بیشتر با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از طریق کمیسیون‌های مختلف مجلس در دستور کار قرار گرفت و این موضوع بویژه در رابطه با کمیسیون‌های مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی با جدیت دنبال شد.
وی ادامه داد: در این جلسات مدیران سازمان تأمین اجتماعی با بیان دغدغه‌های سازمانی نکات و مسائل کارشناسی مورد نظر را با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در میان می‌گذارند و متقابلا نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز نظرات خود را در رابطه با سازمان تأمین اجتماعی مطرح می‌کنند.
تاج الدین با بیان اینکه در معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی برگزاری جلسات مشترک با اعضای کمیسیون‌های مجلس پیگیری می‌شود، افزود: در این راستا جلساتی با اعضای کمیسیون های بهداشت و درمان، اقتصادی، برنامه و بودجه، عمران و اجتماعی مجلس شورای اسلامی تشکیل شد.
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی گفت: در تمامی این جلسات دیدگاه‌ها و نقطه نظرات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در رابطه با سازمان تأمین اجتماعی را دریافت می‌کنیم.
وی تصریح کرد: در حال حاضر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و بویژه روسای کمیسیون‌ها به این موضوع تأکید دارند که سازمان تأمین اجتماعی به دور از حاشیه‌ها و مسائل غیر حرفه‌ای و غیرسازمانی در حال فعالیت است و جهت گیری سازمان رو به آینده بهتر و خدمات مناسب تر برای بیمه شدگان و بازنشستگان است.
تاج الدین از تمامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون‌ها که در این جلسات حضور یافتند تشکر کرد و گفت: مسلماً دیدگاه‌ها و نقطه نظرات این عزیزان در سازمان تأمین اجتماعی پیگیری می‌شود و درخواست ما نیز از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی این است که با توجه به رسالت سازمان تأمین اجتماعی و مأموریت این سازمان و اینکه بیش از نیمی از جمعیت کشور از خدمات این سازمان استفاده می‌کنند و مخاطب سازمان هستند؛ در بررسی بودجه سال ۹۵ و همچنین برنامه ششم توسعه کشور دیدگاه‌های کارشناسی ارائه شده را مورد توجه قرار دهند تا در آینده شاهد ارتقاء خدمات و کاهش محدودیت‌های سازمان در خدمت مناسب به جامعه باشیم.