جامع خبر:رییس اتاق تعاون تهران و نایب رییس اتاق تعاون ایران با بیان این که، ایران در سالهای گذشته تحت فشار تحریم ها با مشکلات بسیاری دست به گریبان بوده است، گفت: کشور پس از توافق و اجرایی شدن “برجام” نیازمند مدیریت استراتژیک در اقتصاد پساتحریم است. به گزارش جامع خبراسماعیل خلیل زاده افزود: مسئولان […]

جامع خبر:رییس اتاق تعاون تهران و نایب رییس اتاق تعاون ایران با بیان این که، ایران در سالهای گذشته تحت فشار تحریم ها با مشکلات بسیاری دست به گریبان بوده است، گفت: کشور پس از توافق و اجرایی شدن “برجام” نیازمند مدیریت استراتژیک در اقتصاد پساتحریم است.
به گزارش جامع خبراسماعیل خلیل زاده افزود: مسئولان کشور در شرایط فعلی درصدد هستند از موقعیت به دست آمده بهره گرفته و حرکت جدیدی را به سوی آینده ای بهتر آغاز کنند و به همین خاطر ورود به دوران پساتحریم بدون در نظر گرفتن واقعیت ها و موقعیت سنجی امکانپذیر نبوده و می تواند اقتصاد کشور را با ناکامی مواجه کند.

وی گفت: ناکامی جمهوریخواهان در کنگره آمریکا در جلوگیری از اجرایی شدن “برجام” یکی از بزر گترین موانع را از سر راه ایران و جامعه جهانی در زمینه برچیدن تحریم ها برداشت و طرفین مذاکره کننده خود را برای برداشتن گام های اساسی تر در راستای تعامل فراگیر سیاسی و اقتصادی آماده می کنند.

خلیل زاده تاکید کرد: این واقعیتی انکار ناپذیر است که دوران جنگ با دوران صلح متفاوت بوده و هر دوره ای نیاز به استراتژی خاص خود را دارد و اگر این مساله مورد توجه قرار بگیرد، گذر از جنگ به صلح موفقیت آمیز بوده و می تواند مثمر ثمر باشد، در غیر این صورت فرصت سوزی، زمینه هرگونه تعامل را از بین برده و راه های موفقیت را مسدود خواهد کرد.

وی گفت: رهبر فرزانه انقلاب بارها در سخنان خود نقشه راه آینده اقتصاد ایران را که همانا اقتصاد مقاومتی با اتکا به تولید با کیفیت داخلی است، ترسیم کرده و بر اجرای آن تاکید کرده اند و آنچه مورد تاکید قرار گرفته باید با اتخاذ تاکتیک های مقتضی از قوه به فعل در آید.

وی تاکید کرد: در این خصوص آنچه اهمیت دارد و باید مورد توجه قرار بگیرد، مدیریت استراتژیک است تا از این طریق مدیریت کشور بتواند ضمن سوق دادن اقتصاد در مسیر واقعی خود که همانا احیای بخش خصوص راستین و واقعی است به پرهیز از رانت خواری بپردازد تا زمینه مساعدی برای ایجاد رقابت سالم و سازنده با هدف ارتقا سطح تولید ملی در قالب اقتصاد مقاومتی که مورد توجه رهبر انقلاب است فراهم گردد.

خلیل زاده توجه به تولید داخلی، ایجاد فضای رقابتی، انضباط مالی، برقراری رابطه سازنده با جهانیان و ضرورت بهره گیری از تکنولوژی های خارجی را از مسایل و موارد مورد توجه در مدیریت استراتژیک پساتحریم عنوان کرد و گفت: اجرای این موارد در دوران پساتحریم از انحراف اقتصاد کشور جلوگیری کرده و رفاقت جای خود را به رقابت سازنده و سالم خواهد داد.

وی تاکید کرد که برخورد شعاری با این موضوعات نه تنها ایران را از غافله توسعه پایدار دور می کند، بلکه می تواند راه را برای رانت خواری و نایده گرفتن حقایق هموار کند.

وی گفت: یافتن شرکای قابل اعتماد و در کنار آن اجرایی شدن توصیه های رهبر فرزانه انقلاب در زمینه اقتصاد مقاومتی نقشه راهی است که می تواند شکوفایی را به اقتصاد کشور بازگرداند و مدیریت استراتژیک را به عاملی برای تحقق این خواسته ها تبدیل کند.

رییس اتاق تعاون تهران در خصوص توجه به تولید داخلی افزود: اقتصاد ایران برای کاهش ضربه پذیری و تاثیرپذیری از اقتصادهای غیر سازنده که نقشی تخریبی ایفا می کنند و قادرند اقتصاد ملی کشورها را تحت الشعاع قرار دهند و یا از بین ببرند، نیازمند توجه به تولید داخلی و احیای آن دارد.

وی گفت: یکی از راه های اصولی برای تحقق این مساله توجه به بخش خصوص و تعاونی ها واقعی و احیای آن است که حتی در قانون اساسی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

وی با بیان آن که، این واقعیت را باید پذیرفت که اقتصاد دولتی در کشورهای مختلف کارنامه قابل قبولی از خود ارائه نداده و در حقیقت مردود شده است، گفت: در ایران نیز تجربه نشان داده که هرگاه دولت زمام امور اقتصادی را در دست گرفته ناموفق بوده و موجب از بین رفتن زمینه رقابت شده است و به همین دلیل دوران پساتحریم که دوران جدیدی در اقتصاد ایران به حساب می آید باید با ایجاد فضای رقابتی به عصر شکوفایی اقتصادی تبدیل شود.

خلیل زاده افزود: ایران جزو کشورهای در حال توسعه محسوب می شود که می تواند با بهره گیری از تکنولوژی خارجی و تلفیق آن با دانش داخلی در مسیر رشد قرار بگیرد و بر مشکلات خود در زمینه های اقتصادی و تکنولوژیکی غلبه کند.

وی گفت: با لغو تحریم ها و بر داشتن موانع ایران قادر خواهد بود به تکنولوژی های خارجی دسترسی داشته و آنها را در خدمت توسعه خود به کار بگیرد.

وی افزود: در این شرایط نیاز است مدیریت استراتژیک پساتحریم به یک واقعیت در کشور تبدیل شده و مورد توجه قرار بگیرد، زیرا شایسته سالاری در سایه چنین مدیریتی امکان پذیر می شود و چنین مدیریتی برای رهایی اقتصاد ایران از چرخه مشکلات کنونی از ضروریات می باشد.