جامع خبر:۵ شعبه بانک رفاه از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای توزیع پول نو در روزهای منتهی به عید سعید غدیر خم انتخاب شدند. به گزارش جامع خبراز بانک رفاه کارگران، شعب نازی آباد، جوادیه، افسریه، نارمک و آذربایجان از ۶ تا ۹ مهرماه سالجاری اسکناس نو ۵ هزار ریالی بین مشتریان توزیع […]

جامع خبر:۵ شعبه بانک رفاه از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای توزیع پول نو در روزهای منتهی به عید سعید غدیر خم انتخاب شدند.
به گزارش جامع خبراز بانک رفاه کارگران، شعب نازی آباد، جوادیه، افسریه، نارمک و آذربایجان از ۶ تا ۹ مهرماه سالجاری اسکناس نو ۵ هزار ریالی بین مشتریان توزیع می کنند.
شایان ذکر است شعب منتخب بانک های رفاه کارگران، ملی ایران، صادرات ایران، پست بانک و کارآفرین، از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای توزیع اسکناس نو ۵ هزار ریالی و انواع مسکوک نیکل در استان تهران معرفی شدند.