جامع خبر:روش غیرمتمرکز سوئیفت در خدمات ارزی بانک شهر اجرایی شده و در دستور کار قرار گرفته است. به گزارش جامع خبراز بانک شهر، عصمت خاکباز با بیان این مطلب اظهار کرد: در این راستا و بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، ۱۲واحد ارزی که ۵واحد در تهران و هفت واحد ارزی در سایر شهرها خواهد […]

جامع خبر:روش غیرمتمرکز سوئیفت در خدمات ارزی بانک شهر اجرایی شده و در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش جامع خبراز بانک شهر، عصمت خاکباز با بیان این مطلب اظهار کرد: در این راستا و بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، ۱۲واحد ارزی که ۵واحد در تهران و هفت واحد ارزی در سایر شهرها خواهد بود، از طریق سوئیفت امور ارزی را انجام می‌دهند.
وی افزود: یکی از شعب تهران، اصفهان و به ترتیب سایر شعب، به صورت غیرمتمرکز، با سوئیفت مستقل، امور ارزی را انجام خواهند داد که این موضوع از ویژگی‌های خدمات ارزی بانک شهر است.
مدیر امور بین‌الملل بانک شهر در ادامه با تاکید بر اهمیت جذب مشتریان در این حوزه خاطرنشان کرد: در چند ماه گذشته همه توان بانک شهر مبتنی بر امور ارزی و افزایش منابع در این بخش بوده است و امیدواریم شاهد پیشرفت هرچه بیشتر این بانک در این حوزه نیز باشیم.
خاکباز تصریح کرد: همه این اقدامات در کنار سرعت، به عنوان یکی از ویژگی‌های خدمات ارزی بانک شهر در راستای تحقق شعار نوآوری در خدمت و جلب رضایت مشتریان صورت می‌گیرد.