جامع خبر:معاون اداری و توسعه منابع انسانی بانک شهر، با تاکید بر اهمیت موضوع آموزش در پیشبرد اهداف سازمانی، از ایجاد تحول در حوزه آموزش این بانک با تمرکز بر توسعه سرمایه‌های انسانی خبر داد. به گزارش جامع خبراز بانک شهر، سیدحسین مظلوم با بیان این‌ که این بانک، کارکنان را مهم‌ترین سرمایه خود می‌داند، […]

جامع خبر:معاون اداری و توسعه منابع انسانی بانک شهر، با تاکید بر اهمیت موضوع آموزش در پیشبرد اهداف سازمانی، از ایجاد تحول در حوزه آموزش این بانک با تمرکز بر توسعه سرمایه‌های انسانی خبر داد.
به گزارش جامع خبراز بانک شهر، سیدحسین مظلوم با بیان این‌ که این بانک، کارکنان را مهم‌ترین سرمایه خود می‌داند، افزود: از این منظر، منابع انسانی به عنوان یکی از زیرساخت‌های مهم رشد سازمانی به حساب می‌آید.
مظلوم با تأکید بر این‌که توسعه سرمایه‌های انسانی مانند یک چتر بزرگ است که توانمندسازی کارکنان را نیز پوشش قرار می‌دهد، افزود: از این منظر ، بانک شهر به ‌سوی آموزش و تکریم مشتریان و مخاطبان حرکت می‌کند.
معاون اداری و توسعه منابع انسانی بانک در توانمندسازی کارکنان، خاطر نشان کرد: بیشترین تمرکز بر مباحث انگیزشی با رویکرد هدفمند است، اما در نگاه توسعه سرمایه انسانی جامع‌نگر،Training در مرکزیت قرار می‌گیرد.
وی با بیان این‌که در توسعه سرمایه انسانی، مؤلفه‌های مربوط به مدیریت استعداد و شایسته‌سالاری نیز پوشش داده می‌شود، تصریح کرد: آموزش در بانک شهر در حال ورود به یک مرحله جدید است و به تدریج نیز زیرساخت‌های تحقق این تحول با مدیریت جهادی ایجاد خواهد شد.