جامع خبر:بانک رفاه و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا) با هدف گسترش تعاملات و تقویت روابط فی ما بین تفاهم نامه همکاری امضا کردند. به گزارش جامع خبراز بانک رفاه کارگران ؛ در جلسه ای که به همین منظور در تاریخ ۱۷ آبان ماه سالجاری در محل سازمان تامین اجتماعی برگزار شد، دکتر راعی قائم […]

جامع خبر:بانک رفاه و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا) با هدف گسترش تعاملات و تقویت روابط فی ما بین تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
به گزارش جامع خبراز بانک رفاه کارگران ؛ در جلسه ای که به همین منظور در تاریخ ۱۷ آبان ماه سالجاری در محل سازمان تامین اجتماعی برگزار شد، دکتر راعی قائم مقام مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، آقایان نجات امینی معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی، محمد رضا آیت الهی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) و دکتر صدقی مدیر عامل بانک رفاه کارگران حضور داشتند.
دکتر رضا راعی در جلسه امضاء تفاهم نامه بانک رفاه با شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی( شستا) اظهار داشت: تفاهم بین این دو مجموعه، گام بزرگ و مبارکی برای سازمان تامین اجتماعی و خانواده آنان است.
قائم مقام مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گفت: نیازمند همکاری و همفکری بیشتر تمامی حوزه ها با سازمان تامین اجتماعی هستیم.
وی با بیان اینکه طی دو سال گذشته، گام های بزرگی از سوی بانک رفاه برداشته شده است، گفت: شرکت شستا نیز در مسیر اهداف سازمان همراه خوبی بوده است.
وی افزود: چنانچه بحث های مطرح شده در تفاهم نامه به نتیجه برسد، برای آحاد افراد زیر مجموعه ها، خانواده تامین اجتماعی و کل کشور مثمر ثمر است.
دکتر راعی با بیان اینکه از این به بعد بانک رفاه و شرکت شستا باید به رقابت بپردازند، تصریح کرد: هدف مجموعه تامین اجتماعی، افزایش کارایی، بهره وری و اثر بخشی است.
قائم مقام مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اقدامات مثبت از سوی بانک رفاه افزود: تمامی این موارد موجب ایجاد هم افزایی و همگرایی شده و سازمان را به سمت نتایج مطلوب رسانده است.
معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی نیز در ادامه این جلسه افزود: طی دو سال گذشته با تشکیل سمینار هم افزایی در سازمان، تاکید بیشتری بر هم افزایی مالی شد.
آقای نجات امینی با بیان اینکه باید به ارتقای ظرفیت بانک کمک شود، گفت: بانک رفاه در دو سال گذشته تمام ظرفیت های خود را در اختیار شرکت ها قرار داده و در صورت نیاز مطرح شده، همواره در حد توان و ظرفیت خود اقدام کرده است.
وی تصریح کرد: شرکت های زیر مجموعه سازمان نیز باید وضعیت بانک را در نظر بگیرند چرا که اگر بانک به ضرر و زیان برسد، قطعا ظرفیت های مالی سازمان و شستا نیز آسیب خواهد دید.
وی با بیان اینکه تجمیع منابع در بانک و شستا می تواند به سازمان نیز کمک کند، گفت: امیدواریم این اقدام مساعدت بسیار موثری برای مجموعه سازمان باشد.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیز ادامه داد: امضاء این تفاهم نامه، کاری لازم و مستحب موکدی بود که باید انجام می شد.
محمدرضا آیت الهی با اشاره به اینکه امیدواریم در مراحل بعدی نیز، کار به همین استواری پیش برود، افزود: برخی پروژه ها حتی با یک روز راه اندازی زودتر، سود کلانی برای شستا، بانک رفاه و مجموعه سازمان خواهند داشت.
آقای صدقی مدیرعامل بانک رفاه نیز در ادامه این جلسه طی سخنانی گفت: بانک رفاه توانمندی ها و ظرفیت های فراوانی در حوزه های مختلف فناوری، اعتباری، ارزی و … دارد که امیدواریم هم افزایی ایجاد شده به تقویت بانک و شستا منجر شود.
مدیر عامل، شستا را یکی از بزرگترین نهاد های اقتصادی کشور خواند و افزود: امیدواریم همه هولدینگ های وابسته به شستا نیز منابع خود را در بانک رفاه متمرکز کنند. مطمئناً منافع مشترک، به نفع همه است و ما امیدواریم بتوانیم با خدماتی که ارائه می دهیم رضایت سازمان تامین اجتماعی، شستا و مجموعه های وابسته را بیش از گذشته جلب کنیم.