جامع خبر: مدیرعامل بانک شهر از بسترسازی برای راه اندازی نمایندگی‌های این بانک در خارج از کشور خبر داد. به گزارش جامع خبراز بانک شهر، دکتر حسین محمد پورزرندی با اشاره به اخذ مجوز مرحله سوم ارزی و فعالیت‌های وسیع پیش‌روی این بانک در حوزه ارزی و بین الملل گفت: با توجه به مزایای این […]

جامع خبر: مدیرعامل بانک شهر از بسترسازی برای راه اندازی نمایندگی‌های این بانک در خارج از کشور خبر داد.

به گزارش جامع خبراز بانک شهر، دکتر حسین محمد پورزرندی با اشاره به اخذ مجوز مرحله سوم ارزی و فعالیت‌های وسیع پیش‌روی این بانک در حوزه ارزی و بین الملل گفت: با توجه به مزایای این مرحله، ضرورت دارد تا به مسأله آموزش و تربیت نیروهای متخصص در این حوزه توجه بیشتری شود.
وی با بیان این‌که با دریافت مجوز مرحله سوم، عملاً شرایط ایجاد شعبه و نمایندگی‌های خارج از کشور برای بانک فراهم می‌شود، افزود: با توجه به مزایای این مجوز، اموری از قبیل اعتبارات بلندمدت ارزی مانند فاینانس و ریفاینانس تسهیل خواهد شد.
مدیر عامل بانک با تأکید بر این‌که آموزش صرفاً جهت آموزش، هدف بانک شهر نیست و می‌بایست کلیدی برای رفع مشکلات سازمانی باشد، افزود: آموزش باید رویکرد درمانیClinical Approach داشته باشد و مبتنی بر حل مسائل باشد.