جامع خبر: معاون برنامه‌ریزی و توسعه فناوری‌اطلاعات بانک شهر، با تاکید بر نقش تعیین‌کننده سیاست‌های مالی در پیشبرد اهداف بانک، دریافت مرحله سوم مجوز ارزی را از افتخارات اخیر بانک در راستای تحقق این اهداف دانست. به گزارش جامع خبر، احمد درخشنده معاون برنامه‌ریزی و توسعه فناوری‌اطلاعات بانک با اشاره به عملکرد بانک در شش […]

جامع خبر: معاون برنامه‌ریزی و توسعه فناوری‌اطلاعات بانک شهر، با تاکید بر نقش تعیین‌کننده سیاست‌های مالی در پیشبرد اهداف بانک، دریافت مرحله سوم مجوز ارزی را از افتخارات اخیر بانک در راستای تحقق این اهداف دانست.
به گزارش جامع خبر، احمد درخشنده معاون برنامه‌ریزی و توسعه فناوری‌اطلاعات بانک با اشاره به عملکرد بانک در شش ماهه نخست سال جاری اظهار کرد: محور اساسی فعالیت‌های یک بانک، جذب منابع است که بانک شهر با در این مدت علیرغم شرایط رکودی در سیستم بانکی، موفق شده است تا منابع بانکی خود را افزایش دهد و همچنین جلوتر از اهداف خود حرکت کند.
وی با اشاره به سرمایه ۲۷هزار میلیارد ریالی بانک در مهرماه، افزود: بانک شهر در این مدت کوتاه، موفق شده است تا اعتبار خاصی در میان سایر بانک‌ها و از نظر بانک مرکزی داشته باشد و از این رو باید بیشتر از گذشته در مسیر ارائه خدمات بهتر به مشتریان حرکت کند.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه فناوری‌اطلاعات بانک با تاکید بر اهمیت توسعه بانکداری الکترونیک خاطرنشان کرد: امیدواریم بانکداری سنتی در ایران که با هدف کسب منابع و سود است، روز به روز به سمت بانکداری نوین حرکت کند.
وی با اشاره به اقدامات بانک شهر در راستای ارائه خدمات الکترونیک تصریح کرد: در یک سال اخیر بانک شهر با راه‌اندازی پیشخوان‌های شهرنت و همچنین دستگاه‌های خودبانکVTM))، گامهای مهمی در ارائه خدمات الکترونیک بانکی به مشتریان برداشته است که تعداد پیشخوان‌ها تا پایان سال به ۲۰۰پیشخوان افزایش خواهد یافت.
درخشنده در ادامه خاطرنشان کرد: سامانه نظام پیشنهادات به عنوان ابزاری مهم در استفاده از اتاق فکر، ساماندهی خودپردازها و طرح ارزیابی کارکنان به روش ۳۶۰درجه، از دیگر اقدامات مهم بانک شهر بوده است.
احمد درخشنده، همچنین با اشاره به اهمیت آموزش کارکنان گفت: از مهم‌ترین اقدام‌های این حوزه، آموزش مجازی است که امیدواریم این روش آموزشی هرچه بیشتر گسترش یابد.
درخشنده در ادامه، تحقق افزایش سرمایه بانک به ۱۶هزار میلیارد ریال را نیز از دیگر افتخارات بانک شهر عنوان کرد.