جامع خبر:در همایش بزرگداشت روز جهانی نابینایان از بانک مسکن به عنوان حامی انجمن نابینایان تجلیل شد. به گزارش جامع خبراز بانک مسکن،در همایش بزرگداشت روز جهانی نابینایان که با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی شهر تهران، سازمان بهزیستی کل کشور و انجمن نابینایان برگزار شد؛از بانک مسکن به عنوان حامی انجمن نابینایان قدردانی شد. […]

جامع خبر:در همایش بزرگداشت روز جهانی نابینایان از بانک مسکن به عنوان حامی انجمن نابینایان تجلیل شد.
به گزارش جامع خبراز بانک مسکن،در همایش بزرگداشت روز جهانی نابینایان که با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی شهر تهران، سازمان بهزیستی کل کشور و انجمن نابینایان برگزار شد؛از بانک مسکن به عنوان حامی انجمن نابینایان قدردانی شد.
شایان ذکر است، بانک مسکن همچون سال های گذشته در راستای بزرگداشت این قشر گرانقدر جامعه و تحقق همدلی با هموطنان نابینا و عمل به مسوولیت اجتماعی سازمانی خود به عنوان یکی از حامیان این انجمن با اهدای هدایایی این روز را گرامی داشت.