جامع خبر:معاون شعب و توسعه بازاریابی بانک شهر، رضایتمندی مشتریان، توسعه بازار در جذب منابع و ارائه خدمات بیشتر در چهارچوب بخش‌نامه‌ها و دستور العمل‌های بانک مرکزی را از برنامه‌های اصلی بانک شهر عنوان کرد. به گزارش جامع خبراز بانک شهر، دکتر علیرضا آذری با اشاره به اقدامات این بانک در جذب منابع اظهار کرد: […]

جامع خبر:معاون شعب و توسعه بازاریابی بانک شهر، رضایتمندی مشتریان، توسعه بازار در جذب منابع و ارائه خدمات بیشتر در چهارچوب بخش‌نامه‌ها و دستور العمل‌های بانک مرکزی را از برنامه‌های اصلی بانک شهر عنوان کرد.
به گزارش جامع خبراز بانک شهر، دکتر علیرضا آذری با اشاره به اقدامات این بانک در جذب منابع اظهار کرد: بانک شهر در حال حاضر به غیر از سود پرداختی به سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت که براساس دستورالعمل بانک مرکزی صورت می‌گیرد، با ایجاد طرح صندوق سپرده آرمان در جذب منابع بیشتر اقدام می‌کند.
وی افزود: همچنین با توسعه صدور کارت‌های شهروندی، راه‌اندازی پیشخوان‌های شهرنت و نصب دستگاه‌های خوددریافت، تا کنون توانسته است اعتماد مردم را جلب کرده و در جهت افزایش منابع، گام‌های مؤثری را بردارد.
معاون شعب و توسعه بازاریابی بانک شهر در ادامه تصریح کرد: با توجه به رشد تکنولوژی در عصر حاضر، بدیهی است در آینده‌ای نه‌چندان دور، رویکرد نسل جوان به سمت بانکداری مدرن و الکترونیک خواهد بود و به همین منظور بانک شهر در این مسیر پیش‌قدم بوده و با افتتاح پیشخوان‌های شهرنت در سراسر کشور و راه‌اندازی دستگاه‌های خودبانک(VTM) و ارائه خدمات ۲۴ساعته، رویکرد خود را به این سمت توسعه بخشد.
به گفته آذری، رضایتمندی مشتریان و توسعه بازار در جذب منابع و ارائه خدمات بیشتر در چهارچوب بخش‌نامهها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی، از برنامه‌های اصلی بانک شهر است تا بتواند جایگاه مناسبی را در بازار پول کسب کند.