جامع خبر:معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی گفت: سامانه تلفن گویای ندای تامین (۱۴۲۰)، به منظور اطلاع رسانی دقیق به بازنشستگان و مستمری بگیران عزیز، برنامه زمان بندی پرداخت حقوق آنان را از طریق این سامانه اعلام می کند. به گزارش جامع خبراز سازمان تأمین اجتماعی، دکترمنصوراعتصامی اظهار داشت: بازنشستگان و مستمری بگیران تامین […]

جامع خبر:معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی گفت: سامانه تلفن گویای ندای تامین (۱۴۲۰)، به منظور اطلاع رسانی دقیق به بازنشستگان و مستمری بگیران عزیز، برنامه زمان بندی پرداخت حقوق آنان را از طریق این سامانه اعلام می کند.

به گزارش جامع خبراز سازمان تأمین اجتماعی، دکترمنصوراعتصامی اظهار داشت: بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی که حقوق خود را از بانک رفاه دریافت می کنند، می‌توانند با وارد نمودن تاریخ روز دریافت مستمری خود به این سامانه، تاریخ دقیق واریز مستمری در ماه‌های آبان لغایت اسفند سال جاری را دریافت کنند.
وی افزود: این برنامه تنها برای مستمری بگیرانی که در فاصله زمانی ۵ لغایت ۱۹ هر ماه حقوق خود را از بانک رفاه کارگران دریافت می‌کرده‌اند، اجرایی است.
وی تصریح کرد: مستمری بگیرانی که از تاریخ ۲۰ لغایت پایان ماه، حقوق خود را دریافت می کرده اند، همچنان بدون تغییر در برنامه زمان بندی، در همان تاریخ، حقوق خود را دریافت خواهند نمود.

دکتراعتصامی ادامه داد: در طرح جدید پرداختها، در صورت قرار گرفتن روز پرداخت حقوق در روزهای تعطیل، حقوق بازنشستگان عزیز یک روز قبل پرداخت خواهد شد.