جامع خبر:ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی در حکمی دکترعلی کرمانشاه را به سمت معاون فناوری های نوین بانک مرکزی منصوب کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی در این حکم آمده است: بسمه تعالی جناب آقای دکتر علی کرمانشاه به موجب این حکم جنابعالی به سمت معاونت فناوری های نوین بانک منصوب می […]

جامع خبر:ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی در حکمی دکترعلی کرمانشاه را به سمت معاون فناوری های نوین بانک مرکزی منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی در این حکم آمده است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر علی کرمانشاه

به موجب این حکم جنابعالی به سمت معاونت فناوری های نوین بانک منصوب می شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و استفاده از تجربیات ارزنده خود در انجام وظایف محوله و پیشبرد اهداف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موفق باشید.