جامع خبر: مدیرعامل بانک شهر با تاکید بر اهمیت ارتقاء کیفی زندگی شهروندان، فعالیت‌های این بانک را در این راستا و در حوزه‌های متنوع توسعه پایدار شهری دانست. به گزارش جامع خبراز بانک شهر، دکتر حسین محمدپورزرندی با اشاره به اهمیت توسعه پایدار در سطح کلانشهرهای کشور اظهار کرد: شهر پایدار شهری است که به […]

جامع خبر: مدیرعامل بانک شهر با تاکید بر اهمیت ارتقاء کیفی زندگی شهروندان، فعالیت‌های این بانک را در این راستا و در حوزه‌های متنوع توسعه پایدار شهری دانست.

به گزارش جامع خبراز بانک شهر، دکتر حسین محمدپورزرندی با اشاره به اهمیت توسعه پایدار در سطح کلانشهرهای کشور اظهار کرد: شهر پایدار شهری است که به دلیل استفاده اقتصادی از منابع، اجتناب از تولید بیش از حد از ضایعات و بازیافت آنها تا حد امکان و پذیرش سیاست‌های مفید، قادر به ادامه حیات خود باشد.
وی با تاکید بر اهمیت کیفیت زندگی شهروندان افزود: شهر پایدار باید پاسخگوی نیازهای بیولوژیکی- فیزیولوژیکی، نیازهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انسان شهرنشین بوده و آرامش روحی و روانی همراه با تامین خواسته‌های مادی و معنوی برای تمام شهرها ایجاد کند.
مدیرعامل بانک شهر با اشاره به اقدامات این بانک در راستای ایجاد شهری با توسعه پایدار تصریح کرد: بانک شهر با هدف ویژه در خصوص ابعاد متنوع توسعه پایدار شهری در سال ۱۳۸۷ شروع به فعالیت کرد و تاکنون به موفقیت‌های چشمگیری رسیده است.
به گفته وی راه‌اندازی کارت هوشمند، بانکداری الکترونیک، آموزش الکترونیک، سلامت الکترونیک، تجارت الکترونیک واژه‌هایی هستند که وقتی در شهری واحد دورهم جمع می‌شوند، شهر الکترونیک را به وجود می‌آورند.
پورزرندی در ادامه خاطرنشان کرد: تامین منابع مالی پروژه‌های عمرانی و زیست‌محیطی شهری، تامین مالی پروژه‌های فرهنگی و اجتماعی شهری، اعطای خدمات نوین به شهروندان و پیش‌قراول شدن در بانکداری الکترونیک از زمینه‌های اصلی فعالیت بانک شهر است.