جامع خبر:شهردار مشهد از زحمات مدیرعامل بانک شهر در ارائه تسهیلات و خدمات مناسب در احداث پروژه‌های عمرانی این شهر قدردانی کرد. به گزارش جامع خبراز بانک شهر، سیدصولت مرتضوی در نامه‌ای خطاب به دکتر حسین محمدپورزرندی از زحمات وی در حمایت از پروژه‌های عمرانی مشهد قدردانی کرد. در این نامه، حُسن همراهی و تشریک […]

جامع خبر:شهردار مشهد از زحمات مدیرعامل بانک شهر در ارائه تسهیلات و خدمات مناسب در احداث پروژه‌های عمرانی این شهر قدردانی کرد.
به گزارش جامع خبراز بانک شهر، سیدصولت مرتضوی در نامه‌ای خطاب به دکتر حسین محمدپورزرندی از زحمات وی در حمایت از پروژه‌های عمرانی مشهد قدردانی کرد.
در این نامه، حُسن همراهی و تشریک مساعی بانک شهر در ارائه تسهیلات و خدمات مناسب برای توسعه کمی و کیفی پروژه‌های عمرانی شهرداری مشهد که اثرات مطلوب و قابل‌توجهی دارد، مورد قدردانی قرار گرفته است.
شهردار مشهد در ادامه، رویکرد مثبت و ارزشمند مجموعه بانک شهر در پایتخت معنوی ایران اسلامی و جوار ملکوتی امام رضا(ع) را قابل تقدیر و در ادامه این راه برای مجموعه بانک شهر آرزوی موفقیت کرد.