به گزارش جامع خبراز بانک صادرات ایران، اسماعیل للـه گانی ضمن بازدید از شعب این بانک در استان هرمزگان در سخنانی با بیان اهمیت آموزش بانکداری نوین گفت: آموزش و توسعه دانش و مهارت ها منابع انسانی، به خصوص در دنیای پرتحول کنونی امری ضروری است چراکه افزایش مهارت های منابع انسانی در ارتقا کیفی […]

به گزارش جامع خبراز بانک صادرات ایران، اسماعیل للـه گانی ضمن بازدید از شعب این بانک در استان هرمزگان در سخنانی با بیان اهمیت آموزش بانکداری نوین گفت: آموزش و توسعه دانش و مهارت ها منابع انسانی، به خصوص در دنیای پرتحول کنونی امری ضروری است چراکه افزایش مهارت های منابع انسانی در ارتقا کیفی و کمی محصولات و خدمات بانک نقش اساسی ایفا می کند.
وی افزود: یکی از راههای کاهش هزینه ها و افزایش کارآیی در جامعه بهره مندی از ابزارهای بانکداری نوین است که در این خصوص آموزش کارکنان به عنوان عرضه کنندگان این خدمات و شهروندان به عنوان مصرف کنندگان نهایی از اهمیت بسیار بالای برخوردار و ضرورت ترویج آن ضرورتی انکار ناپذیر است.
او در ادامه تاکید کرد: آموزش فرهنگ و اصول بانکداری نوین به مثابه یک اصل پایه ای از سوی این بانک پیگیری می شود زیرا آموزش های ما تنها مختص کارکنان نبوده بلکه می کوشیم تا مفاهیم بانکداری نوین را به لایه های مختلف جامعه انتقال دهیم.
للـه گانی در ادامه تصریح کرد: بانک صادرات ایران با درک این مهم که کسب نتایج و دسترسی به اهداف بدون آموزش و ترویج مفاهیم و دانش روز نمی تواند محقق شود، نسبت به بازنگری در شیوه و اصول آموزش خود به کارکنان اقدام و طی برنامه ای مدون آخرین دستاوردهای عرصه بانکداری را در میان کارکنان آموزش می دهد.
وی یادآور شده: یکی از الزامات تحقق اهداف این گونه بانکداری همراه ساختن جامعه وترویج آن در میان جامعه است. بر این اساس طرح ترویجگران بانکداری نوین را در شعب عملیاتی نموده که طی آن مفاهیم و روش های استفاده از محصولات به متقاضیان عرضه می گردد.
مدیر عامل در ادامه سخنانش با اشاره به راه اندازی ۵٠٠ واحد مشاوره و سرمایه گذاری گفت: این بانک با هدف ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای مشتریان و هموطنان راه اندازی۵٠٠ واحد مشاوره و سرمایه گذاری را در دستور کار قرار داده است. که بر اساس آن متقاضیان و مشتریان می توانند علاوه بر بهره مندی از خدمات بانکی همچون نحوه دریافت تسهیلات، استفاده از خدمات الکترونیکی و… از خدماتی از قبیل: بیمه، خدمات ارزی و صرافی، کارگزاری بورس و… برخوردار گردند.