به گزارش جامع خبراز بانک صنعت و معدن این واحد صنعتی که در زمینی به مساحت ٣٢ هزار مترمربع و با بهره‌مندی از ٢١ میلیون یورو تسهیلات ارزی بانک صنعت و معدن احداث شده تجهیزات پزشکی و دارویی تولید می‌کند. شرکت مزبور ٢ سالن تولیدی داشته و از پیشرفته‌ترین واحدهای آزمایشگاهی و کنترل کیفی در […]

به گزارش جامع خبراز بانک صنعت و معدن این واحد صنعتی که در زمینی به مساحت ٣٢ هزار مترمربع و با بهره‌مندی از ٢١ میلیون یورو تسهیلات ارزی بانک صنعت و معدن احداث شده تجهیزات پزشکی و دارویی تولید می‌کند.
شرکت مزبور ٢ سالن تولیدی داشته و از پیشرفته‌ترین واحدهای آزمایشگاهی و کنترل کیفی در خصوص تولید تجهیزات و داروهای مورد مصرف بیماران دیالیزی برخوردار است.
شرکت مهان مدمیمه کیش از نظر سطح تجهیزات پیشرفته در منطقه خاورمیانه رتبه نخست و در جهان رتبه هشتم را داراست و در فرآیند تولید خود هیچگونه وابستگی به کشورهای خارج ندارد.
گفتنی است هیأت متشکل از مسؤولان بانک صنعت و معدن به دنبال بازدید یاد شده از شرکت داروسازی کیش مدیفارم که با تسهیلات این بانک به اجرا درآمده بازدید کردند.
این شرکت از سال ١٣٨١ فعالیت خود را آغاز کرده وتوانسته است امکان اشتغال برای ١١۵ نفر را فراهم سازد.