جامع خبر:قائم مقام مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گفت: نیازمند همکاری و همفکری بیشتر تمامی حوزه ها با سازمان تامین اجتماعی هستیم. به گزارش جامع خبراز سازمان تامین اجتماعی، دکتر رضا راعی در جلسه امضاء تفاهم نامه بانک رفاه با شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی( شستا) اظهار داشت: تفاهم بین این دو مجموعه، قدم خیر […]

جامع خبر:قائم مقام مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گفت: نیازمند همکاری و همفکری بیشتر تمامی حوزه ها با سازمان تامین اجتماعی هستیم.

به گزارش جامع خبراز سازمان تامین اجتماعی، دکتر رضا راعی در جلسه امضاء تفاهم نامه بانک رفاه با شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی( شستا) اظهار داشت: تفاهم بین این دو مجموعه، قدم خیر و مبارکی برای سازمان تامین اجتماعی و خانواده آنان است.
وی با بیان اینکه طی دو سال گذشته، قدم های بزرگی از سوی بانک رفاه انجام شده است، گفت: شرکت شستا نیز در مسیر اهداف سازمان همراه خوبی بوده است.
وی افزود: چنانچه بحث های مطرح شده در تفاهم نامه به نتیجه برسد، برای آحاد افراد زیر مجموعه ها، خانواده تامین اجتماعی و کل کشور مثمر ثمر است.
دکتر راعی با بیان اینکه از این به بعد بانک رفاه و شرکت شستا باید به رقابت بپردازند، تصریح کرد: هدف مجموعه تامین اجتماعی، افزایش کارایی، بهره وری و اثر بخشی است.
قائم مقام مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اقدامات مثبت از سوی بانک رفاه افزود: تمامی این موارد موجب ایجاد هم افزایی و همگرایی شده و سازمان را به سمت نتایج مطلوب رسانده است.
معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی نیز در ادامه این جلسه افزود: طی دو سال گذشته با تشکیل سمینار هم افزایی در سازمان، تاکید بیشتری بر هم افزایی مالی شد.
نجات امینی با بیان اینکه باید به ارتقای ظرفیت بانک کمک شود، گفت: بانک رفاه در دو سال گذشته تمام ظرفیت های خود را در اختیار شرکتها قرار داده و در صورت نیاز مطرح شده، همواره در حد توان و ظرفیت خود اقدام نموده است.
وی تصریح کرد: شرکتهای زیر مجموعه سازمان نیز باید وضعیت بانک را در نظر بگیرند چرا که اگر بانک به ضرر و زیان برسد، قطعا ظرفیت های مالی سازمان و شستا نیز آسیب خواهد دید.
وی با بیان اینکه تجمیع منابع در بانک و شستا می تواند به سازمان نیز کمک کند، گفت: امیدواریم این اقدام مساعدت بسیار موثری برای مجموعه سازمان باشد.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیز ادامه داد: امضاء این تفاهم نامه، کاری لازم و مستحب موکدی بود که باید انجام می شد.
محمدرضا آیت الهی با اشاره به اینکه امیدواریم در مراحل بعدی نیز، کار به همین استواری پیش برود، افزود: برخی پروژه ها حتی با یک روز راه اندازی زودتر، سود کلانی برای شستا، بانک رفاه و مجموعه سازمان خواهند داشت.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران نیز در ادامه این جلسه گفت: در تمامی حوزه ها توان همکاری را داریم.
صدقی خاطرنشان کرد: با هم افزایی بین بانک و شرکتهای زیرمجموعه سازمان، می توان نهایت استفاده بهینه را در جهت سودآوری کسب کرد.