جامع خبر:همزمان با روزهای پایانی آبان ماه و در نشستی با حضور مدیرعامل سازمان نوسازی شهرتهران و شهردار منطقه ۱۷، وضعیتو روند نوسازی بافت فرسوده محلات ۱۴گانه منطقه ۱۷ مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش جامع خبراز شهرداری منطقه ۱۷، این نشست با حضور معاونین و مدیران شهری منطقه ۱۷ و مسئولین متناظر و ذیربط […]

جامع خبر:همزمان با روزهای پایانی آبان ماه و در نشستی با حضور مدیرعامل سازمان نوسازی شهرتهران و شهردار منطقه ۱۷، وضعیتو روند نوسازی بافت فرسوده محلات ۱۴گانه منطقه ۱۷ مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش جامع خبراز شهرداری منطقه ۱۷، این نشست با حضور معاونین و مدیران شهری منطقه ۱۷ و مسئولین متناظر و ذیربط در سازمان نوسازی به میزبانی منطقه ۱۷ برگزار شد تا مشکلات موجود در مسیر نوسازی بافت فرسوده و پلاکهای ریزدانه مورد بررسی قرار گیرد.

مدیران دفاتر خدمات نوسازی از دیگر شرکت کنندگان در این نشست بودند که با ارائه خلاصه گزارشی از روند فعالیت دفاتر، به عمده موانع مسیر نوسازی و بهسازی بافت اشاره کردند و بیشترین مانع را در این مسیر ریزدانه بودن پارسل ها و کافی نبودن خدمات تشویقی برای سازندگان دانستند.

مهندس فتح الهی پس از استماع نیازهای دفاتر خدمات نوسازی، ضمن تقدیر از شهردار محترم منطقه به جهت تلاش برای تملک اراضی مورد نیاز کاربری های فضای سبز و فرهنگی، از مدیران این سازمان خواست تا صورت جلسه گسترش همکاری بین شهرداری منطقه و سازمان نوسازی را تنظیم نمایند.