جامع خبر:کارگاه آموزشی اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم با حضور قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور و سردبیران، دبیران و خبرنگاران اقتصادی رسانه های جمعی برگزار شد. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در این کارگاه آموزشی که صبح امروز سه شنبه مورخ ۱۲ آبان ماه با حضور اصحاب رسانه و در راستای اجرای پیوست رسانه […]

جامع خبر:کارگاه آموزشی اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم با حضور قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور و سردبیران، دبیران و خبرنگاران اقتصادی رسانه های جمعی برگزار شد. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در این کارگاه آموزشی که صبح امروز سه شنبه مورخ ۱۲ آبان ماه با حضور اصحاب رسانه و در راستای اجرای پیوست رسانه ای قانون «اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴»، در محل ستاد سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد،محمد قاسم پناهی، قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور،سرفصل ها و رویکردهای اساسی اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم اعم از تعدیل نرخ ها و ساده سازی مقررات و فرایندها،مشوق ها و معافیت های مالیاتی و محاسبه مالیات به نرخ صفر،مکانیزه سازی فرایندهای مالیاتی و توسعه سیستم های اطلاعات مالیاتی مرتبط با طرح جامع مالیاتی، ارتقای فرهنگ مالیاتی و ضمانت های اجرایی مناسب را تشریح کرد و همچنین در ادامه ۶۰ بند اصلاحی این قانون یک به یک مورد بررسی قرار گرفت. گفتنی است در بخش بعدی این کارگاه آموزشی،قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور به سوالات خبرنگاران در خصوص این اصلاحیه پاسخ داده و در خاتمه،به شرکت کنندگان، گواهینامه طی دوره آموزشی ارایه گردید.