جامع خبر: بانک ملت ۱۵ هزار میلیارد ریال اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری(عام) با نام منتشر کرد. به گزارش جامع خبراز بانک ملت، با موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام با نام، عرضه این اوراق به صورت الکترونیک و از طریق […]

جامع خبر: بانک ملت ۱۵ هزار میلیارد ریال اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری(عام) با نام منتشر کرد.

به گزارش جامع خبراز بانک ملت، با موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام با نام، عرضه این اوراق به صورت الکترونیک و از طریق سامانه سیما در این بانک آغاز شد.
بر اساس این گزارش، انتشار این اوراق با سررسید یک ساله و نرخ سود علی الحساب ۲۰ درصد سالانه از روز یکشنبه ۱۵ آذرماه سال جاری شروع شده است و فروش آنها تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۲۳ آذرماه سال ۱۳۹۴ با محاسبه و اخذ سود روزشمار ادامه خواهد داشت.
بر این اساس، نرخ بازخرید قبل از سررسید اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری بانک ملت از سوی شعب این بانک، ۱۷ درصد به صورت سالانه تعیین شده است.
این گزارش حاکی است، مقاطع پرداخت سود این اوراق نیز به صورت ماهانه خواهد بود.