جامع خبر:مقاله گروه نظارتی بانک مرکزی در کارگاه آموزشی موسسه پژوهشی بانک توسعه آسیایی ژاپن به عنوان یکی از مقالات برتر شناخته شد. به گزارش جامع خبرازروابط‌عمومی بانک‌مرکزی، در هجدهمین نشست سالانه موسسه پژوهشی بانک توسعه آسیایی و کارگاه آموزشی با عنوان « بی ثباتی جهانی، شوک های کلان اقتصادی و رشد در آسیا» که […]

جامع خبر:مقاله گروه نظارتی بانک مرکزی در کارگاه آموزشی موسسه پژوهشی بانک توسعه آسیایی ژاپن به عنوان یکی از مقالات برتر شناخته شد.

به گزارش جامع خبرازروابط‌عمومی بانک‌مرکزی، در هجدهمین نشست سالانه موسسه پژوهشی بانک توسعه آسیایی و کارگاه آموزشی با عنوان « بی ثباتی جهانی، شوک های کلان اقتصادی و رشد در آسیا» که ۱۲ و ۱۳ آذر سال جاری در توکیو برگزارشد، تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی، تقی زاده حصاری عضو هیات علمی دانشگاه کیو، بهزاد فخار رییس گروه مطالعات شیوه های نوین نظارتی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی، مقاله‌ای با عنوان «تاثیر نسبت های بانکی و شاخص های کلان اقتصادی بر تسهیلات معوق بانکی در ایران»برای این نشست تدوین و به دبیرخانه موسسه پژوهشی بانک توسعه آسیایی(ADBI) ارائه کردند.

در این مقاله علاوه بر ارائه اطلاعات کلی در مورد شبکه بانکی کشور و تاریخچه بانک‌مرکزی جمهوری‌ اسلامی ایران و شبکه بانکی، تسهیلات معوق چند کشور آسیایی با ایران مقایسه شده، دلایل افزایش تسهیلات معوق در سال های گذشته مورد بررسی قرار گرفته است.
این گزارش حاکی است مقاله یاد شده با اشاره به آمار تسهیلات معوق ایران طی شش سال گذشته، دو سوال زیر را طرح کرده است:
۱- عوامل اقتصاد کلان و شاخص های بانکی تاثیرگذار بر روند رشد تسهیلات معوق در ایران کدامند؟
۲- آیا تاثیرات این عوامل برای همه بانک ها یکسان است؟ یا این که میزان تاثیر آن ها بر اساس میزان سلامت بانکی متغیر است؟
نتایج تحقیق در پاسخ به سوالات بالا به شرح زیر است:
متغیرهای اقتصادکلان، وضعیت مالی بانک‌ها و تسهیلات معوق انباشته، از عوامل اصلی ایجاد تسهیلات معوق جدید هستند.
“میزان سلامت” بانک ها، دلیل متمایزی برای ایجاد تسهیلات معوق در یک بانک و یا یک گروه از بانک ها به شمار می رود. از این رو امکان تجویز نسخه واحد برای کل نظام بانکی میسر نیست.
حذف و یا تسویه تسهیلات معوق غیرقابل بازگشت بانکی توسط دولت، اقدامی ضروری است ولی کافی نیست؛ بلکه همزمان باید شرایط اقتصادی نیز بهبود یابد.
بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری که عملکرد ضعیف آنها منجر به کاهش سلامت بانکی آنها شده است، باید تحت نظارت جدی بانک مرکزی، سلامت بانکی را بهبود بخشند.

گفتنی است، مقاله یاد شده به عنوان یکی از مقالات برتر کارگاه آموزشی « بی ثباتی جهانی، شوک‌های کلان اقتصادی و رشد آسیا» شناخته شد و از طرف موسسه پژوهشی بانک توسعه آسیایی مقرر شد مدل استفاده شده در این مقاله برای سایر کشورهای آسیایی که روند رو به رشدی در تسهیلات معوق (NPL ) دارند در جهت شناسایی عوامل موثر بر رشد تسهیلات غیر معوق به کار گرفته شود.

مقر بانک توسعه آسیایی در کشور فیلیپین و موسسه پژوهشی آن در توکیو است و ایران در هجدهمین نشست به عنوان مهمان ویژه حضور داشت.