جامع خبر:مدیر عامل بانک شهر با اشاره به استقرار سیستم مدیریت یکپارچه HSE در این بانک اظهار کرد: استقرار این سیستم در بانک‌ شهر در راستای توجه به منابع انسانی و افزایش کیفیت در خدمات رسانی این بانک صورت گرفته است. به گزارش جامع خبراز فائو، دکتر حسین محمد پورزرندی با بیان این مطلب اظهار […]

جامع خبر:مدیر عامل بانک شهر با اشاره به استقرار سیستم مدیریت یکپارچه HSE در این بانک اظهار کرد: استقرار این سیستم در بانک‌ شهر در راستای توجه به منابع انسانی و افزایش کیفیت در خدمات رسانی این بانک صورت گرفته است.

به گزارش جامع خبراز فائو، دکتر حسین محمد پورزرندی با بیان این مطلب اظهار کرد: این بانک به‌ عنوان بانکی پیشرو و حامی سلامت، نخستین بانکی است که به استقرار نظام سلامت و ایمنی به ‌منظور توسعه پایدار HSE(نظام مدیریت فراگیر سلامت، ایمنی و محیط زیست) درنظام بانکی اقدام کرده‌است.
وی با اشاره به ویژگی‌های این سیستم افزود: فلسفهHSE و محیط‌زیست و کرامت انسانی، از طریق نگاهی سیستماتیک و مرتبط با عوامل مختلف سلامت، ایمنی و زیست‌محیطی نه تنها در زندگی کارکنان و تمامی مشتریان، بلکه در رشد و توسعه همه‌جانبه کشور، نقش ویژه‌ای ایفا می‌کند.
مدیر عامل بانک شهر خاطر نشان کرد: بر این باوریم با نیازسنجی و به‌کارگیری برنامه‌های کاربردی بهداشتی و ایجاد انگیزه لازم جهت پیروی از روش‌های اجرایی در این نظام، در آینده نه‌چندان دور شاهد ارتقاء سطح سلامت کارکنان، حذف ریسک فاکتورهای بهداشتی، ایمنی، محیط‌زیستی، تطابق بهینه شرایط کار با کارکنان، افزایش کیفیت خدمات و در نتیجه ارتقاء رضایت روزافزون مشتریان و در نهایت تسهیل دستیابی به اهداف عالی بانک شهر خواهیم بود.