جامع خبر:عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به ظرفیت و قابلیت های گسترده در شبکه بانک صادرات با شناسایی فرصتها می تواند نقش پررنگی در دوران پسا تحریم داشته باشد. به گزارش جامع خبراز بانک صادرات ایران، نبی الله احمدی در جمع خبرنگاران افزود: وجود مدیری توانمند و کارآشنا در راس هرم […]

جامع خبر:عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به ظرفیت و قابلیت های گسترده در شبکه بانک صادرات با شناسایی فرصتها می تواند نقش پررنگی در دوران پسا تحریم داشته باشد.
به گزارش جامع خبراز بانک صادرات ایران، نبی الله احمدی در جمع خبرنگاران افزود: وجود مدیری توانمند و کارآشنا در راس هرم مدیریتی بانک صادرات نوید نقش آفرینی بیش از پیش این بانک برای توسعه و آبادانی کشور را می دهد و انتظار جامعه از این بانک مهم فراتر از سایر بنگاه های اقتصادی و مالی است.
وی با اشاره به تحولات سیاسی در عرصه بین المللی تصریح کرد: رفع تحریم ها در شرایط کنونی می تواند بانکها را بار دیگر احیا کند تا در فضای پسا تحریم در فعالیت های بین المللی خود با دست های بازتری حرکت کنند و با فراغ بال بیشتری ضمن کمک به چرخه تولید داخلی به تنظیم مناسبات مالی و پولی بین المللی اقدام کنند
بگفته این نماینده مجلس با ورود سرمایه های خارجی مسائلی چون همکاری های مشترک میان بانک های اسلامی و سایر بانکها مطرح می شود که برای اجرای طرح های توسعه ای ملی راهگشاست و بانکها با توجه به برخورداری از کارشناسان زیده در این روند نقش مهمی دارند.
وی خاطر نشان کرد: بخش های اقتصاد کشور برنامه هایی برای شرایط پس از تحریم ها را در دستور کار خود قرار داده اند اما توجه به این واقعیت که مدیریت صحیح سرمایه های جدید اعم از خارجی و داخلی برای تضمین اثر بخشی آنها در پویایی اقتصاد ملی حایز اهمیت است.
عضو کمیسیون عمران مجلس نقش ارایه مشاوره به سرمایه گذاران را از جمله رسالت های بانک توصیف کرد و افزود :بانک ها باید در جهت هدایت سرمایه گذاران شرایط و زمینه های مساعد سرمایه گذاری را شناسایی کنند و بسترها را به سرمایه گذاران بشناسانند و آنها را در جهت همکاری با دولت و افزایش و ارتقاء تولید هدایت نمایند.
نماینده مردم داراب و زرین دشت فارس در مجلس شورای اسلامی همچنین ادامه داد:پراکندگی و گستردگی شعب بانک صادرات در کشور مزیت ارزشمندی است که با استفاده از آن باید برای محرومیت زدایی از مناطق کمتر برخوردار با برنامه ریزی اقدام موثری کرد.