جامع خبر : بانک پارسیان با هدف بستر سازی برای ورود به دوره پسا تحریم ، اقدام به برگزاری دوره آموزشی تخصصی با حضور اساتید برجسته خارج از کشور نمود . به گزارش جامع خبراز بانک پارسیان , طی توافق به عمل آمده با موسسه آموزشی فلمینگ گلف با مرکزیت هند , نخستین دوره و […]

جامع خبر : بانک پارسیان با هدف بستر سازی برای ورود به دوره پسا تحریم ، اقدام به برگزاری دوره آموزشی تخصصی با حضور اساتید برجسته خارج از کشور نمود .
به گزارش جامع خبراز بانک پارسیان , طی توافق به عمل آمده با موسسه آموزشی فلمینگ گلف با مرکزیت هند , نخستین دوره و کارگاه آموزشی بازل ۲ و ICAAP با حضور اساتید برجسته آن موسسه برگزار شد. این دوره آموزشی در راستای پاسخگویی به نیازهای دانشی و فنی پسا تحریم کارکنان شبکه بانکی طراحی و با حضور نمایندگانی از بانک مرکزی و بانکهای کارآفرین و اقتصاد نوین برگزار شد . کارکنان بانک پارسیان را دراین دوره , آقای منصور تفضلی , معاون بین الملل بانک همراهی کردند.
دوره مذکور طی روزهای ۲۲ الی ۲۴ آذرماه در ساختمان آموزش بانک پارسیان برگزار شد.