جامع نیوز: شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۴ نسبت به دوازده ماه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۳ به‌میزان ۷.۸ درصد افزایش نشان می‌‌دهد. به گزارش جامع نیوز به نقل از روابط‌عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه […]

جامع نیوز: شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۴ نسبت به دوازده ماه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۳ به‌میزان ۷.۸ درصد افزایش نشان می‌‌دهد.

به گزارش جامع نیوز به نقل از روابط‌عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ به شرح زیر است:

– شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در آبان ماه ۱۳۹۴ به عدد ۲۱۶.۰ رسید که نسبت به ماه قبل بدون تغییر بود.

– این شاخص در آبان ماه ۱۳۹۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۳.۹ درصد افزایش داشته است.