جامع خبر:با توجه به رفع تحریم‌ها و توسعه زمینه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری، “شورای عالی تجارت جهانی و ارتباطات بین‌الملل” بانک شهر تشکیل شد. به گزارش جامع خبراز بانک شهر، با توجه به رفع تحریم‌ها و توسعه زمینه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری بیش از گذشته و با توجه به تدابیر مدیرعامل این بانک در خصوص […]

جامع خبر:با توجه به رفع تحریم‌ها و توسعه زمینه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری، “شورای عالی تجارت جهانی و ارتباطات بین‌الملل” بانک شهر تشکیل شد.
به گزارش جامع خبراز بانک شهر، با توجه به رفع تحریم‌ها و توسعه زمینه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری بیش از گذشته و با توجه به تدابیر مدیرعامل این بانک در خصوص جلب مشارکت‌ها، سرمایه‌گذاری‌های خارجی، “شورای عالی تجارت جهانی و ارتباطات بین‌الملل” تشکیل شد.
بر این اساس، تدوین سیاست‌های راهبردی و برنامه‌ریزی‌های هدفمند به منظور حضور مؤثر در عرصه تجارت و ارتباطات بین‌الملل، اتخاذ سیاست‌های کلی در ارتباط با جلب مشارکت و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها، موسسات مالی و بانکی خارج از کشور در طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی داخلی، تصمیم‌گیری در خصوص اولویت‌بندی و تعیین کشورهای هدف‌، سازمان‌ها و شرکت‌های خارجی جهت گسترش مراودات بین بانکی و سرمایه‌گذاری در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس دفاتر نمایندگی بانک در خارج از کشور و نظارت بر تدوین آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی و قوانین و مقررات حقوقی و بانکی بین‌المللی، از وظایف این شوراست.
همچنین هماهنگی در خصوص نحوه انعقاد تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی، تصمیم‌گیری در خصوص سفرهای خارجی، نظارت بر انسجام و هماهنگی فعالیت‌های مالی بانک در عرصه‌های بین‌الملل و تشکیل کمیته‌های مشورتی و اجرایی در حوزه‌های مرتبط، از دیگر وظایف این شوراست.