جامع خبر:دبیر سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر طی احکام جداگانه ای دستیار دبیر، مدیر اجرایی و مدیرتشریفات این جشنواره را منصوب کرد. دبیر جشنواره فیلم فجر سه حکم جدید داد به گزارش جامع خبرازارتباطات و اطلاع رسانی سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر، محمد حیدری طی احکامی سونیا پوریامین را به سمت دستیار دبیر، […]

جامع خبر:دبیر سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر طی احکام جداگانه ای دستیار دبیر، مدیر اجرایی و مدیرتشریفات این جشنواره را منصوب کرد.
دبیر جشنواره فیلم فجر سه حکم جدید داد
به گزارش جامع خبرازارتباطات و اطلاع رسانی سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر، محمد حیدری طی احکامی سونیا پوریامین را به سمت دستیار دبیر، جواد رمضانی را به عنوان مدیر اجرایی و الهه نوبخت را به سمت مدیر تشریفات سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر منصوب کرد.
لازم به ذکر است فعالیت هر سه بخش یاد شده از مدت ها قبل در دبیرخانه جشنواره فیلم فجر آغاز شده است.
سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر ۱۲ تا ۲۲ بهمن به دبیری محمد حیدری برگزار می شود