جامع خبر: با تصویب اوراق گواهی سرمایه گذاری خودرو در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، معایب پیش فروش سنتی خودرو رفع می شود. به گزارش جامع خبراز – سنا- ، دکتر حامد سلطانی نژاد، مدیرعامل بورس کالای ایران با بیان مطلب فوق گفت: در جلسه اخیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار […]

جامع خبر: با تصویب اوراق گواهی سرمایه گذاری خودرو در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، معایب پیش فروش سنتی خودرو رفع می شود.
به گزارش جامع خبراز – سنا- ، دکتر حامد سلطانی نژاد، مدیرعامل بورس کالای ایران با بیان مطلب فوق گفت: در جلسه اخیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ، اوراق گواهی سرمایه گذاری خودرو به عنوان یک ابزار مالی مورد تأیید قرار گرفت.
وی با بیان اینکه این ابزار مالی در جهت کمک به تأمین مالی صنعت خودرو به کمیته فقهی سازمان بورس پیشنهاد شد، گفت: اوراق گواهی سرمایه گذاری خودرو این قابلیت را خواهد داشت که پیش فروش سنتی خودرو توسط شرکت های خودرو ساز را در یک قالب ساختار یافته و در چارچوب قوانین و مقررات بازار سرمایه پیاده سازی کند و در صورت استفاده از این اوراق توسط خودرو سازان برای پیش فروش خودرو، معایب فعلی پیش فروش سنتی خودرو برای خودرو ساز و خریداران رفع خواهد شد.
دکتر سلطانی نژاد سپس گفت: این اوراق که بر مبنای عقد پایه مشارکت توسط خودروساز منتشر می شود این امکان را به خریداران می دهد که در سررسید در صورت تمایل با لحاظ سود دوره مشارکت اقدام به تحویل گرفتن خودرو نمایند و یا اینکه با دریافت سود مشارکت در سررسید و یا فروش اوراق قبل از سررسید به مشارکت خود با خودروساز پایان دهند.
وی با اشاره به اینکه در پیش فروش سنتی امکان انصراف خریدار قبل از سررسید در صورت گسترده بودن ممکن است خودرو ساز را با مشکل نقدینگی مواجه کند ، گفت: اصولا تأمین مالی از طریق پیش فروش برای خودروسازان یک تأمین مالی غیر مطمئن است . این در حالی است که وجود بازار ثانویه در اوراق گواهی سرمایه گذاری خودرو، یک تأمین مالی مطمئن را در اختیار خودرو سازان قرار می دهد و برخلاف روش سنتی پیش فروش خودرو دیگر نیاز نیست نگران انصراف خریداران خودرو قبل از سررسید باشند. از طرفی به دلیل وجود بازار ثانویه، خریدار نیز در صورت تمایل به انصراف می تواند با فروش اوراق در بازار ثانویه بسیار سریعتر از روش سنتی ( یعنی طی ۲ روز کاری) به وجوه حاصل از انصراف دست یابد.
مدیرعامل بورس کالای ایران در ادامه خاطر نشان کرد: این اوراق می تواند دارای ۲ اختیار تبعی خرید و فروش برای خودروساز و خریدار باشد و خریدار این اختیار را داشته باشد تا در سررسید با اعمال اختیار خود با نرخ اختیار فروش تبعی، اوراق را به خودروساز واگذار کند و در صورت تمایل وجه حاصل از این اعمال اختیار را دریافت کند و یا اینکه به جای آن خودرو دریافت کند.
وی افزود: از آنجایی که این اوراق در مبالغ اسمی استاندارد منتشر می شود، خریدار در سررسید برای تحویل گرفتن خودرو باید حداقل یک تعداد مشخصی از این اوراق را داشته باشد تا بتواند درخواست تحویل دهد و طبیعی است که در صورتی که قیمت خودرو بیشتر از مبلغ ناشی از اصل و فرع اوراق در اختیار او باشد خریدار باید ماباالتفاوت را نیز برای تحویل گرفتن خودرو به صورت نقدی در سررسید پرداخت کند.
سلطانی نژاد با برشمردن دیگر مزیت این اوراق گفت: مزیت دیگر این اوراق این است که افراد با مبلغ های بسیار کمتر از قیمت یک خودرو نیز می توانند اقدام به پیش خرید خودرو کنند و در صورت تمایل به تحویل خودرو در سررسید تا قبل از سررسید، اقدام به خرید اوراق بیشتری از این نوع در بازار کنند تا آن تعداد حداقل اوراق را در سررسید برای درخواست تحویل داشته باشند.
مدیرعامل بورس کالای ایران درپایان خاطرنشان کرد: البته باید گفت این اوراق صرفاً مختص خودرو نیست و اصولاً می تواند در مورد هر دارایی دیگری که امکان استفاده از این اوراق را داشته باشد منتشر شود.