جامع خبر:بانک آینده با نگرشی نو، برای آینده مشتریان خود، برنامه‎ریزی می‎نماید. “سپرده آینده‌ساز” مناسب‌ترین پیشنهاد برای افرادی است که دارای درآمد منظم ماهانه بوده و یا در فواصل معین ماهانه، فصلی، ۶ ماه یک‎بار و سالیانه، می¬توانند؛ مبلغی را به‌عنوان پس¬انداز به سپرده خود اضافه کرده و در درازمدت؛ از سود این پس‌انداز استفاده […]

جامع خبر:بانک آینده با نگرشی نو، برای آینده مشتریان خود، برنامه‎ریزی می‎نماید. “سپرده آینده‌ساز” مناسب‌ترین پیشنهاد برای افرادی است که دارای درآمد منظم ماهانه بوده و یا در فواصل معین ماهانه، فصلی، ۶ ماه یک‎بار و سالیانه، می¬توانند؛ مبلغی را به‌عنوان پس¬انداز به سپرده خود اضافه کرده و در درازمدت؛ از سود این پس‌انداز استفاده کنند.
حساب “سپرده آینده‌ساز”، ضمن مشارکت دادن سپرده‌گذاران در توسعه کشور، به¬نوعی طراحی شده¬است که با تعیین مبلغ دلخواه برای هر دوره و با سپرده¬گذاری مجدد سودهای واریزی سپرده‎گذاران، از سود قابل توجهی بهره¬مند شده، به نحوی که این پس‌اندازهای تدریجی، در پایان دوره، به سرمایه¬ای بزرگ تبدیل می‌گردند.
وجه تمایز و ویژگی این حساب، امکان برداشت اصل سپرده و سود علی‌الحساب آن در سررسید ماهانه است و صاحب حساب مجاز می¬باشد؛ با حفظ مبلغی معین در حساب خود، زودتر از موعد مقرر، مبلغی را برداشت کند.
برای اطلاع از شرایط افتتاح حساب؛ می‌توانید؛ به شعب بانک آینده در سطح کشور مراجعه و یا با مرکز ارتباط آینده با شماره تلفن: ۲۷۶۶۳۲۰۰-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.