جامع خبر:مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران گفت: با تغییر ساختارهای سنتی و تعریف ساز و کارهای نوین در یک بازه زمانی ۱۰ ساله باید شرکت های حمل و نقل ریلی سودده شوند. به گزارش جامع خبرمحسن پور سید آقایی شنبه در مراسم گرامیداشت هفته حمل و نقل افزود: دولت نمی تواند به طور […]

جامع خبر:مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران گفت: با تغییر ساختارهای سنتی و تعریف ساز و کارهای نوین در یک بازه زمانی ۱۰ ساله باید شرکت های حمل و نقل ریلی سودده شوند.
به گزارش جامع خبرمحسن پور سید آقایی شنبه در مراسم گرامیداشت هفته حمل و نقل افزود: دولت نمی تواند به طور طولانی به شرکت های حمل و نقل ریلی کمک کند.

وی گفت: در بیشتر کشورهای پیشرفته جهان راه آهن نقش محوری دارد و شرکت های تابع آن با برنامه ریزی مناسب به دنبال توسعه بخش های مختلف حمل و نقل ریلی هستند.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در واقع راه آهن یک نهاد توسعه ای زیرنظر دولت است تا با هماهنگی های لازم بتواند زمینه های توسعه و ایجاد رقابت سالم را در بخش حمل و نقل ریلی به وجود آورد.

مدیرعامل شرکت راه آهن افزود: قانون های مختلفی برای توسعه حمل و نقل ریلی به تصویب رسیده اما ساختارهای سنتی از اجرای قوانین این بخش جلوگیری می کند.

وی گفت: بر پایه قانون مصوب، باید عوارض سوخت گازوئیل به شرکت راه آهن پرداخت شود اما ساختار سنتی سبب شده است نتوانیم این مصوبه قانون بودجه را عملیاتی کنیم.

** از سال آینده پرداخت دولتی در صورت های مالی شرکت راه آهن منظور می شود
مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران گفت: با توجه به کمک های دولت به شرکت های حمل و نقل ریلی، مقرر شده است از سال آینده همه پرداخت های دولتی به شرکت های ریلی به طور شفاف در صورت های مالی شرکت راه آهن منظور شود تا میزان کمک های دولتی به این بخش روشن شود.

وی رقابت سالم شرکت های حمل و نقل ریلی را خواستار شد و گفت: در صورتی که رقابت در این بخش بین شرکت های حمل و نقل ریلی ایجاد شود شاهد افزایش بهره وری در این حوزه خواهیم بود.

پورسیدآقایی گفت: اگر ما خصوصی سازی در بخش حمل و نقل ریلی را می خواهیم باید بازده و بهره وری نیروی انسانی و سرمایه در این بخش ارتقا یابد.

وی تاکید کرد «شرکت راه آهن در برنامه های آتی طوری چتر حمایت خود را باز خواهد کرد که فقط شرکت های دارای قدرت رقابت، بتوانند در این عرصه به فعالیت های خود ادامه دهند تا بخش حمل و نقل ریلی کشور به سوددهی برسد».

وی درباره بیانیه راه آهن درباره افزایش قیمت بلیت قطارهای مسافری افزود: در تاریخ کشور بی سابقه بود که شرکت های حمل و نقل ریلی بتوانند همچنان به خدمات خود در این عرصه ادامه دهند.