جامع خبر:حراج استثنایی بلک‌فرایدی (Black Friday) ششم و هفتم آذر برابر با ۲۷ و۲۸نوامبر هم‌زمان با سایر کشورهای جهان برای نخستین بار توسط بامیلو در ایران برگزار شد و کاربران ایرانی طی ۴۸ساعت بیش از ۵۰ هزار کالا را از این فروشگاه اینترنتی خریداری کردند. به گزارش جامع خبرازروابط‌عمومی بامیلو، سفارش‌های ثبت شده درحراج بلک‌فرایدی […]

جامع خبر:حراج استثنایی بلک‌فرایدی (Black Friday) ششم و هفتم آذر برابر با ۲۷ و۲۸نوامبر هم‌زمان با سایر کشورهای جهان برای نخستین بار توسط بامیلو در ایران برگزار شد و کاربران ایرانی طی ۴۸ساعت بیش از ۵۰ هزار کالا را از این فروشگاه اینترنتی خریداری کردند.
به گزارش جامع خبرازروابط‌عمومی بامیلو، سفارش‌های ثبت شده درحراج بلک‌فرایدی بامیلو۱۵برابرروزهای عادی بود و طی دو روز بامیلو بیش از هفت میلیون بار بازدید شد.دراین حراجکالاهایی کهتخفیفخاصداشتندطیچندثانیهخریداریشدند. .رکوردخرید”۲۰ کالادرثانیه”در موردبرخیازکالاهایخاصیکی از تجربه‌های خاص بامیلو در این حراج استثنایی بود.
بامیلو طی دو روز، حدود هفت میلیون بار بازدید شد که از میان این بازدیدکنندگان حدود ۷۸درصد مرد و ۲۳درصد زن بودند. در ضمن بیش از ۳۸درصد از کاربران بین ۲۵تا۳۴ سال سن داشتند که بیشترین کاربران علاقمند به حراج بلک‌فرایدی به‌شمار می‌روند.
طبق آمار جمع‌آوری شده کاربرانشهرهایتهران،مشهد،اصفهان،شیرازواهوازبیشازدیگرکاربرانخریدکرده‌اند.بیشتر کاربران به‌طور میانگین ۱۷دقیقه در بامیلو توقف داشتند؛ اما روی برخی از محصولات توقف بسیار بیشتر بوده است. جالباستبدانیدبیشازپنجهزارنفرقبلازفروشپلیاستیشنرویصفحهموردنظردرانتظاربودندوهرکدام به‎‌‌طور متوسطبیشاز ۳۰دقیقهدر وب‌سایت بامیلو حضور داشتند.
درمیانکالاهاییکهدربلک‌فرایدیخریداریشده‌اند،پوشاکومحصولاتآرایشیوبهداشتیبیشترینتقاضاراداشتهاست. ۴۵درصد از سفارش‌های بلک‌فرایدی متعلق به پوشاک و ۱۷درصد به لوازم آرایشی، بهداشتی و شخصی تعلق دارد.
۷۷درصد از کاربران از طریق کامپیوتر شخصی، ۱۸درصد از طریق گوشی تلفن‌همراه و۵ درصد از طریق تبلت از بلک‌فرایدی بامیلو خرید کرده‌اند و از میان کاربران موبایل، بیشترین سهم متعلق به گوشی‌های سامسونگ، آیفون و هوآوی بوده است.
تجربه بلک‌فرایدی در بامیلو همچون دیگر فروشگاه‌های جهان، تجربه موفقیت‌آمیزی بود،رامتین منزهیان، رییس هیئت مدیره شرکت ایده نوین تجارت روماک، مالک بامیلو با اشاره به این موفقیت گفت:«این حراج استثنایی گام موثری برای بامیلو بوده و حتمادرسال‌هایآیندهبسیاربهتروگسترده‌ترازامسالبرگزارخواهدشدو این نوع از فروشبهشیوه‌اینویندرخرده‌فروشیایرانتبدیلخواهدشد.» او ادامه داد: «بامیلو به‌عنوان نخستین فروشگاه در ایران این حراج را به مردم معرفی کرده‌است و این اقدام باعث خواهد شد در سال‌های آینده دیگر فروشگاه‌ها نیز از این روش برای ایجاد امکان خرید بیشتر مردم استفاده کنند.»