جامع خبر:با تلاش کارکنان بانک مسکن در استان اصفهان از فروش اقساطی بیش از ۱۰۹ هزار واحد مسکونی در قالب طرح مهر ،بافت فرسوده و روستایی در این استان فروش اقساطی شدند. به گزارش جامع خبراز بانک مسکن؛ مهدی بلوچی ،مدیر شعب بانک مسکن استان اصفهان با بیان این مطلب گفت: حدود ۱۵۱ هزار واحد […]

جامع خبر:با تلاش کارکنان بانک مسکن در استان اصفهان از فروش اقساطی بیش از ۱۰۹ هزار واحد مسکونی در قالب طرح مهر ،بافت فرسوده و روستایی در این استان فروش اقساطی شدند.
به گزارش جامع خبراز بانک مسکن؛ مهدی بلوچی ،مدیر شعب بانک مسکن استان اصفهان با بیان این مطلب گفت: حدود ۱۵۱ هزار واحد مسکونی در قالب مسکن مهر و روستایی در استان اصفهان وجود دارد که از این تعداد تا کنون بیش از ۱۰۹ هزار واحد با تلاش همه کارکنان فروش اقساطی شده که ۷۶۰۰ واحد آن به مبلغ ۲ هزار و ۲۲۳ میلیارد مربوط به ابتدای سال جاری تا مقطع پایان شهریور ماه است .
وی با اشاره به آمار تفکیکی فروش اقساطی افزود : بیش از ۱۳۸ هزار واحد مسکن مهر، نزدیک به ۲۵۰۰ واحد بافت فرسوده و ۱۰ هزار و ۵۰۰ واحدروستایی تسهیلات منعقد و پرداخت شده که از این تعداد به ترتیب حدود ۹۷ هزار واحد مسکن مهر، بیش از ۲ هزار واحد بافت فرسوده و بیش از ۱۰ هزار واحد مسکن روستایی توسط شعب بانک مسکن در استان اصفهان به مرحله فروش اقساطی رسیده که مبلغ آن در مجموع از ابتدا تا پایان شهریورماه سال جاری بالغ بر ۲۴ هزار میلیارد ریال بوده است.